Mar vaše poslovanje muči neučinkovitost? Kompleksnost informacijske tehnologije je iz dneva v dan večja. Prav tako je težko slediti vsem trendom in novim rešitvam na trgu. Predlagamo vam, da usmerite svojo pozornost v srce vašega poslovanja, IT-podporo pa prepustite zunanjim, specializiranim izvajalcem.

Ob nastanku ponudbe zunanjega izvajanja storitev se je res vse vrtelo okoli zniževanja stroškov poslovanja. Podjetja so procese, predvsem tiste, kjer je bilo malo ali nič diferenciacije v primerjavi s konkurenco, predajale v izvajanje zunanjim ponudnikom. Ti so te storitve opravili bolje in ceneje. A motivi za predajo procesov in storitev v zunanje izvajanje so se spremenili. Danes podjetja sicer še vedno pričakujejo stroškovne prihranke, za zunanje izvajanje pa se odločajo predvsem zaradi zadovoljevanja bolj kompleksnih poslovnih potreb. Denimo v primeru vstopa na tuje trge in zaradi zmožnosti promptnega odziva na spremembe, ki jih v poslovanje vnašajo nove tehnologije kot npr. računalništvo v oblaku in mobilnost.