EN
SI
Goran Đurić, 14. julija, 2017

Dinamični novi časi in HR

Deli novico

Tako kot vsa ostala področja v podjetjih, se tudi HR prilagaja obstoječim trendom digitalizacije poslovanja in dinamičnemu poslovnemu okolju. Ključen cilj pa ostaja – pridobiti najboljše kadre in z novimi talenti podpirati rast podjetja. Še bolj pomembno (p)ostaja zgraditi okolje, v katerem se ve, kaj s kadri početi skozi čas.

Razbremenimo HR administracije

Selekcijski postopek je en prvih stikov podjetja s potencialnim novo-zaposlenim. Današnji talenti, ki podjetju lahko prinašajo dodano vrednost, vodijo trende zaposlovanja. Kandidati ocenjujejo podjetje skozi spletno stran, skozi forume in socialna omrežja, mnenja prijateljev in znancev. Razgovori so pogajanja, kjer se obe strani odločata o skupnem sodelovanju.

Za zagotavljanje ustreznih prijav, se zaposlitvene oglase sočasno z objavo na zaposlitvenih portalih in spletnih straneh, objavlja tudi na socialnih omrežjih (LinkedIn, Facebook). Komunikacija s potencialnimi kandidati pa mora biti hitra in učinkovita, klasifikacija kandidatov prav tako, organizacija razgovorov in obveščanje kandidatov o odločitvah tudi.

Podjetja, ki imajo majhno fluktuacijo, malo odprtih delovnih mest in malo prijav, imajo drugačne izzive kot podjetja, ki imajo hkrati odprtih nekaj 10 delovnih mest, na katera se odzove več 100 kandidatov, da ne omenjam tistih, ki dobijo celo več kot 1000 odzivov.

Prijave in podatki se zbirajo na različne načine, po večini še vedno v priročnih excelih. Pri nadaljnjem postopku selekcije pa se HR sooči s številnimi administrativnimi izzivi, kot so organizacija razgovorov, hitro obveščanje kandidatov, klasifikacija vseh kandidatov po kriterijih, selekcija pravih kandidatov in končna odločitev ter obvestila vsem kandidatom. Pri tem pa bi moral biti fokus povsem jasen – pridobiti najboljšega kandidata, postopek in izvedbo pa izpeljati jasno in učinkovito.

Moderniziranim kadrovskim službam je v veliko oporo kvaliteten kadrovski sistem, ki omogoča bistveno zmanjšanje administrativnega dela in sprosti čas kadroviku, da se lahko osredotoči na ključen cilj – kvalitetno presojo kandidatov. Kadrovski sistem z avtomatizacijo procesov omogoči, da je komunikacija s kandidati in interno učinkovita. Objava oglasa na vseh želenih kanalih naenkrat z enega mesta, centralno zbiranje prijav v sistem, v katerem je omogočena klasifikacija kandidatov, ki ustrezajo vnaprej določenim kriterijem, organizacija razgovorov iz sistema in obveščanje kandidatov o terminih razgovorov, o potrebnih dopolnitvah dokumentacije itd. Tudi vodenje razgovorov s pomočjo vnaprej pripravljenih vprašalnikov in na koncu zahvalno sporočilo vsem kandidatom z enega mesta, so zagotovo načini, ki olajšajo in pohitrijo delo kadrovikov.

Jasna pot od novo-zaposlenega do talentiranega sodelavca

Razvoj zaposlenega se začne takoj ob prihodu s kvalitetnim procesom uvajanja. Po nekaterih študijah je prvih 90 dni čas, v katerem si novo-zaposleni ustvari svoje mnenje o novem delovnem okolju in to v večini primerov tudi začrta njegov nadaljnji angažma v podjetju. V tej fazi ima vsako podjetje svoj način uvajanja, kroženje, mentorstvo, več vrst izobraževanj, e-izobraževanja … in pa tudi administrativni del. Vnos novo zaposlenega v kadrovski sistem, v vse ostale informacijske sisteme, zagotovitev delovnih orodij, opreme, telefona, zdravniški pregled itd. Tudi tukaj avtomatizacija pohitri procese in omogoči HR večji fokus na kvaliteto tega procesa.

S kompetenčnimi modeli poskrbijo, da imajo prave zaposlene v pravih vlogah s pravimi kompetencami. Kompetenc je več tipov, od strogo strokovnih in regulatornih, do mehkih veščin, ki se jih lahko preverja s pomočjo 90-, 180-, 360-stopinjskega ocenjevanja. Odstopanja od želenih kompetenc rešuje bodisi z razvojem zaposlenega bodisi s prerazporeditvijo. Zaposlenemu se omogoči razvoj na ciljnih področjih in pripravi razvojni načrt, sledenje razvojnemu načrtu se lahko vključi v cilje, ki jih mora dosegati zaposleni. Podjetja se navadno odločajo za kaskadno postavljanje ciljev, ki sledijo ciljem podjetja, hkrati pa morajo biti podjetja, zaradi dinamike trgov in lastnega učenja strategije, sposobna cilje hitro prilagajati, pri čemer jim pride prav uporaba informacijskega sistema, ki to fleksibilnost podpira brez potrebe po klicanju zunanjih razvijalcev.

Večjo pozornost podjetja posvetijo ključnim delovnim mestom, ključnim kadrom in talentom. Za ključna delovna mesta poskušajo identificirati naslednike in jih v tej smeri razvijajo. Talente razvijajo v smeri, kjer jim prinašajo največjo dodano vrednost in tudi zato, da jih lahko izpostavijo pravim izzivom ter zagotovijo njihovo lojalnost podjetju in preprečijo beg talentov.

V prihodnosti se bodo podjetja srečevala z novimi izzivi

Kandidati prihodnosti – Talenti, ki imajo najbolj iskana znanja in veščine, želijo časovno, geografsko, nacionalno fleksibilnost – ONI izbirajo delodajalca, delovno mesto, čas in način dela in ONI postavljajo finančne in druge pogoje. Poleg finančnih pogojev pa so izjemno pomembni predvsem ostali motivatorji (delovno okolje, izobraževanje, dobro vodenje, napredovanje, fleksibilen delovni čas, vrtec …).

Predstavniki naslednje generacije, ki se že zaposluje, bodo pogosto menjali zaposlitve. Zagotovili lojalnost takega kadra bo poseben izziv vsake organizacije. Če dodamo še vseživljenjsko učenje kot splošen trend, je skrb za razvoj kadrov ena izmed najbolj pomembnih tem.

Le kadrovski sistem, ki je pametno zasnovan, omogoča HR oblikovanje razvojnih načrtov, korake razvoja poveže z doseganji ciljev in preko katalogov e-izobraževanj ponudi najučinkovitejši način prenosa znanja, omogoči proces planiranja in odobritve izobraževalnih in razvojnih aktivnosti.

Skozi vzpostavljen proces se s pomočjo vgrajenih analiz ugotavlja napredek, s pomočjo povratnih informacij in 360-stopinjskega ocenjevanja spremlja izboljšanje kompetenc in po potrebi prilagaja razvojne načrte ter ugotavlja uspešnost posameznika znotraj kolektiva s pomočjo spremljanja doseganja ciljev. Pod črto pa se kvalitetno delo z zaposlenimi pozna pri dodani vrednosti na zaposlenega in uspešnosti celotnega podjetja.

Kadrovske službe in primerni kadrovski informacijski sistemi so pred zahtevno nalogo, prepoznati je potrebno potrebe in reševati eno za drugo, modularno.

Več o tem, kako se tega lotiti, pa se lahko pogovorimo na S&T Business talks dogodku, ki bo 20.6.2017 v hotelu Lev. Boste zraven?