EN
SI

Symphony EYC d.o.o. o S&T

Deli novico

V Symphony Retail AI smo se glede na interne razvojne trende in višanja povpraševanja po SQL-znanjih znotraj podjetja odločili za izobraževanja za Microsoft SQL 2016. Odločili smo se poglobiti naše znanje o SQL-produktu z namenom, da omogočimo boljše visokokakovostne SQL-storitve in podporo našim uporabnikom v podjetju.Pri odločitvi je ravno tako pomagala želja po dodatnem MS-certificiranju, ki omogoča strankam zagotovilo o visoki kakovosti opravljenega dela na infrastrukturnem nivoju.
Novo pridobljena znanja so nam omogočila širši pregled nad potrebami naših uporabnikov. Omogočila so lažje odločanje pri izbiri arhitekture in dizajna SQL-rešitev. Pripravila so nas na hitro in visokokakovostno pomoč našim uporabnikov pri reševanju njihovih potreb in zapletov. Za S&T izobraževalni center smo se odločili zaradi preteklih dobrih izkušenj z organiziranimi izobraževanji. Pri odločitvi pa nam je pomagalo tudi prejeto znanje in strokovna pomoč S&T-ja, ki je že dolgoletni partner podjetja Sypmhony Retail AI.

Luka Krajcer, IT System Admin Lead, Symphony EYC d.o.o.