EN
SI

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Spletno mesto www.snt.si upravlja podjetje S&T Slovenija d.d., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik), info@snt.si.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletnega mesta in uporabo vsebin in storitev spletnega mesta.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

Avtorske pravice

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, filmi, zvok, itd.), je avtorskopravno zaščitena. Nosilec vseh materialnih avtorskih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posameznik vsebini izrecno navedeno.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega soglasja je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja ponudnika oziroma dogovora med ponudnikom in uporabnikom je uporabniku prepovedano posegati v avtorska dela iz prejšnjih odstavkov, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na the delih na tretje osebe.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Osebni podatki se zbirajo, obdelujejo in hranijo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR (General Data Protection Regulation).

Omejitev odgovornosti

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo teh splošnih pogojev ali katerokoli določbo Politike varstva zasebnosti.

Vse informacije na spletnem mestu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (porotivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Uporabnik je dolžan na primeren način skrbeti za varnost in zaupnost podatkov, ki jih uporablja na spletnem mestu. Če sumi, da podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti ponudnika.

V primeru sklicevanja ali povezovanja spletne strani z drugimi spletnimi stranmi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Veljavnost, sprejem in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji zavezujejo uporabnika, ko prvič obišče spletno mesto in pri vseh kasnejših obiskih. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo the splošnih pogojev ali katerokoli določbo Politike varstva zasebnosti.

Pritožbe in spori

Vse pritožbe in reklamacije ustrezno rešujemo. V primeru utemeljenih pritožb se zavezujemo, da jih bomo odpravili v zakonsko določenem času in o tem obvestili uporabnika.

Pogoji veljajo od 25. maja 2018.