EN
SI
Maruška Ozimek, 22. novembra, 2017

Razvoj zaposlenih = rast organizacije

Deli novico

Na podlagi svojih izkušenj lahko z gotovostjo trdim, da je interes vsakega uspešnega managerja, da vodi rastočo organizacijo. Rast organizacije pa lahko zagotovimo le na način, da razvoj omogočimo ključnemu kapitalu organizacije – ljudem. Celotni proces razvoja temelji na redni povratni informaciji med vodjo in zaposlenim. Na ta način dosežemo jasno sliko o tem, kje smo in kam si želimo. Kaj pa nam povratna informacija pravzaprav pove? V nadaljevanju bom predstavila tri ključne prednosti podjetij, v katerih poteka jasen, sistemsko voden in nenehen dialog.

Spoznajte svoje zaposlene.

S prvim dnem zaposlitve ali prehoda na novo delovno mesto se začne spoznavanje zaposlenega in pridobivanje informacij o njegovih motivatorjih za uspešno opravljanje delovnih nalog. Vsako delovno mesto pa poleg delovnih to-do task-ov prinese tudi nove okoliščine in vprašanja – mogoče je skupina najbližjih sodelavcev z napredovanjem postala tebi podrejena; mogoče napredovanje na novo delovno mesto pomeni, da je nadrejeni ravno tisti šef, s katerim težko najdeš skupno točko; mogoče nisi nikoli razmišljal o svojih vodstvenih sposobnosti, pa jih kar naenkrat zahtevajo od tebe … Teh vprašanj se lahko porodi ogromno, zato je pomembno, da kot vodja ves čas zaposlitve svoje zaposlene razvijamo, razmišljamo o njihovih potencialih in ambicijah in jim preko nenehnega dialoga ustrezno svetujemo. Le skozi kontinuiran razvojni proces se bodo izoblikovali v posameznike, ki organizaciji prinesejo uspeh in soustvarjajo prijetno delovno okolje, v katerem tudi uživajo.

Organizacija rednih pogovorov med posamezniki je mnogo lažja, če podjetje uporablja kadrovsko-informacijski sistem, kot je SAP SuccessFactors. Odločilno je namreč, da se pogovore zapiše, cilje jasno definira, da se lahko v prihodnje vrnemo k zastavljenim ciljem in preverimo, če so za nas sploh še relevantni, če smo jih dosegli, če smo morda na napačni poti in moramo svoje vedenje prilagoditi. Ključno za motivacijo posameznika je, da se spomni svojega »zakaj«.

Prepoznajte ključne talente svojih ljudi, preden jih prepozna konkurenca.

Preko rednih pogovorov poleg obstoječih potreb zaznamo tudi želje in ambicije za napredovanje, kot tudi potenciale, ki jih posameznik nosi v sebi, a na obstoječem položaju niso nujno izkazani. Razvoj teh potencialov je mogoč na veliko različnih načinov – skozi mentorstvo, skupinski coaching, dodatna izobraževanja, podajanje jasne in redne povratne informacije s pomočjo razvojnih razgovorov, 360° vprašalnika, day-to-day pogovorov …

Razvijanje in vzdrževanje t.i. bazena talentov je kritično predvsem z vidika načrtovanja nasledstev za ključni kader v celotnem podjetju. Kompleksen proces nam v celoti lahko podpira kadrovsko-informacijski sistem SAP SuccessFactors, saj nam omogoča pripravo analize števila in ključnih kompetenc top talentov v podjetju ter izkaže morebitne potrebe po pridobivanju dodatnih talentov. Raznovrstne analize nam na ta način omogočajo boljše sprejemanje odločitev in hitrejše polnjenje prostih delovnih mest z obstoječim kadrom. Bistvena prednost pa je povečevanje pripadnosti zaposlenih – na ta način čutijo, da so pomemben del organizacije – ter občutno zmanjšanje možnosti bega ključnih talentov h konkurenci.

Naredite učinkovit načrt nasledstev.

Prepoznavanje ključnih talentov in reden dialog ter prek njega spodbuda posamezniku, da razmišlja o svoji karierni rasti, nam omogoča pripravo podrobnih razvojnih načrtov zaposlenih. S podporo kadrovsko-informacijskega sistema SAP SuccessFactors imamo možnost jasnega izrisa strukture nasledstev. Ključna prednost pri tem je izboljšanje natančnosti kadrovskih odločitev na področju napredovanj na ključna delovna mesta. SAP SuccessFactors pa nam poleg prepoznavanja in paniranja nasledstev omogoča tudi merjenje učinkovitosti nasledstvenih načrtov in dejanski vpliv na poslovni rezultat s pomočjo poročil po meri organizacije in z vključenim grafičnim prikazom.

Kaj me čaka, če zanemarim redne pogovore s svojimi zaposlenimi?

Organizacije, ki ne izkazujejo interesa za zaposlene, se srečujejo z visoko stopnjo fluktuacije kadrov in nenehnim iskanjem novih kandidatov. Pa veste, koliko vas to stane?

Izračun po meri si lahko naredite TUKAJ.