EN
SI

Bančni informacijski sistemi

SiBank je celovita in visoko prilagodljiva bančna rešitev, ki podpira poslovanje univerzalnih bank. Lasten razvoj uspešno združujemo z mnogimi partnerskimi rešitvami, s čimer ponujamo širok nabor rešitev za bančništvo.

Bančni informacijski sistem

Iščete celovito programsko rešitev in zanesljivega poslovnega partnerja, ki razume bančne poslovne procese in potrebe? Morda potrebujete pomoč pri uvajanju sodobnih informacijskih tehnologij ali pa potrebujete svojim procesom prilagojeno programsko opremo? Se vam pojavlja vprašanje, kako v kratkem času doseči skladnost s predpisi?

Informacijski sistemi se z razvojem novih tehnologij nenehno spreminjajo in gredo v korak z vse zahtevnejšimi poslovnimi procesi. V S&T Slovenija spremljamo tako razvojne kot regulatorne usmeritve v bančnem sektorju in pospešeno uveljavljamo nove informacijske rešitve pri svojih strankah. Tako podpiramo njihovo konkurenčno prednost ter uvajamo sodobne, prilagodljive, z regulativo usklajene in procesno usmerjene aplikativne rešitve, ki omogočajo tudi hiter razvoj novih poslovnih priložnosti.

CORE bančne rešitve

SiBank je celovita bančna rešitev, razvita za podporo poslovanja univerzalnih bank, ki celostno podpira vse osnovne segmente bančnega poslovanja.

V več kot dveh desetletjih smo v podjetju S&T zbrali ogromno bančnega znanja ter skupaj s poznavanjem informacijske tehnologije razvili lastno bančno rešitev SiBank. Gre za celovito bančno rešitev, razvito za podporo poslovanja univerzalnih bank. Modularna zgradba in storitve, ki gradijo na konceptu storitveno usmerjene arhitekture, omogočajo oblikovanje bančne rešitve, prilagojene poslovanju posamezne banke, in so tako rekoč pisane na kožo stranki.

Rešitev SiBank uporablja združeno znanje najnovejših tehnologij in rešitev s področja bančništva, odlikuje pa jo napreden integracijski podsistem, ki omogoča povezovanje z obstoječimi bančnimi rešitvami, različnimi zunanjimi sistemi in moduli. Ta funkcionalnost se je izkazala za zelo praktično in stroškovno učinkovito pri prenovah in nadgradnjah obstoječih bančnih sistemov.

SiBank deluje v obliki večnivojske arhitekturne rešitve, razvite na razvojni platformi Microsoft .NET, pri čemer je delovanje neodvisno od uporabljene baze podatkov.

Lasten razvoj in prilagodljivost rešitve

Lasten razvoj nam omogoča visoko mero prilagodljivosti končnih rešitev, pri čemer uporabljamo vnaprej pripravljene gradnike.

Modularna rešitev

Programska rešitev SiBank temelji na medsebojno neodvisnih programskih modulih. Na podlagi tega zgradimo primerno rešitev.

Odprta, k podpori storitev usmerjena aplikativna arhitektura

Programska rešitev SiBank temelji na odprtosti in možnosti povezovanja različnih sistemov v celovito bančno okolje.

Visoka raven poslovnih znanj, združena z IT-strokovnostjo

Poznavanje bančnega poslovanja združujemo z visoko mero poznavanja informacijske tehnologije.

Poročanje in analitika

Osnovni namen poročanja in analitike je zagotovitev ločenega in predvsem enotnega podatkovnega nivoja, namenjenega analizam in poročanju.

Jedro sistemov za poročanje je centralni podatkovni model. V S&T Slovenija smo razvili t. i. bančno skupno analitično bazo podatkov (CADB), ki zagotavlja združevanje podatkov iz vseh modulov, ki jih banka uporablja, ter s tem omogoča možnost vzpostavitve enotne podatkovne osnove za celotno poročanje. Skupno podatkovno bazo v praksi uporabljajo sistemi za regulatorno in poslovno poročanje, glavna knjiga, analitični CRM, DWH oziroma katerokoli orodje za analize in poročanja.

S pomočjo partnerskih rešitev omogočamo razvoj in implementacijo bogatega nabora dostopnih analitičnih rešitev, kar različnim vrstam uporabnikov omogoča, da z možnostmi za vizualni prikaz in raziskovalno analitiko dobijo vpogled v podatke ne glede na njihovo količino.

Znanje in izkušnje, povezane s razvojem sistemov za poročanje, tako uspešno združujemo in nadgrajujemo z mnogimi specializiranimi partnerskimi rešitvami na tem področju.

Celovitost rešitve za poročanje

Izdelamo rešitev na ključ, ki vključuje vse segmente sistema za poročanje (ETL-postopke, centralno analitično bazo podatkov in modul za poročanje).

Standarden podatkovni model

Standarden vnaprej pripravljen podatkovni model omogoča izredno hitro implementacijo posameznih elementov rešitve za poročanje.

»Reuse« podatkovnih sklopov

Pri razvoju sistemov za poročanje sledimo »reuse« principu uporabe podatkov (npr.: uporaba zahtev regulatornega poročanja pri poslovnem poročanju).

Sodelovanje pri podatkovni analizi

Celovitost rešitev dopolnjujemo z aktivno vključitvijo v postopek podatkovne analize in priprave podatkovnih virov za poročanje.

Specializirane rešitve in razvoj po meri

V segment specializiranih rešitev vključujemo rešitve, namenjene bančnemu poslovanju, ki niso del jedrnih in poročevalskih bančnih rešitev, so pa kljub temu izjemno pomembne za banko.

Z razvojem specializiranih bančnih rešitev zagotavljamo celovitost ponudbe rešitev, namenjenih bančnemu poslovanju. V ta namen smo razvili programske module (npr.: Izvršbe, Kalkulator …), ki so pomembne pri poslovanju banke, poleg že razvitih modulov pa omogočamo razvoj popolnoma specifičnih programskih rešitev oziroma rešitev izdelanih po meri.

Specializirane rešitve

Ponujamo možnost razvoja specializiranih programskih rešitev, ki jih smiselno vključimo v vaše poslovno okolje.

Visoka raven znanj

Poznavanje bančnega poslovanja združujemo z visoko mero poznavanja informacijske tehnologije.

Uporaba različnih tehnologij

Pri razvoju programske opreme združujemo različne vrste sodobnih tehnologij.

Preizkušene razvojne metodologije

Pri razvoju programske opreme uporabljamo tako projektne kot razvojne metodologije, ki so preizkušene v praksi.

Poslovni procesi in svetovanje

V letih razvoja programskih rešitev smo pridobili veliko znanja, povezanega s poslovnimi procesi in bančnim IT-okoljem. V ta namen naši svetovalci in arhitekti sodelujejo v različnih vlogah in stopnjah razvoja in optimizacije bančnega poslovanja.

Verjamemo, da je mogoče s pravilnim razumevanjem in pravo strategijo informatiko ukrojiti po meri posla in s tem prispevati k uspehu. Na podlagi vaših želja oblikujemo funkcionalno in ekonomsko smiseln predlog preoblikovanja področja IT po vzoru najboljših internih in svetovnih praks tako na področju infrastrukture, aplikacij, storitev kot tudi samih poslovnih procesov. Poznavanje posebnosti bančnega poslovanja združujemo z visoko mero poznavanja celotnega IT-področja, kar nam omogoča ponudbo visokokakovostnih in celovitih svetovalnih storitev.

Visokousposobljena ekipa

Našo ekipo sestavljajo visokostrokovni svetovalci, arhitekti in razvijalci programskih rešitev.

Visoka raven znanj

Poznavanje bančnega poslovanja združujemo z visoko mero poznavanja informacijske tehnologije.

Izvajanje storitev po meri naročnika

Visokostrokovna ekipa in visoka raven znanj nam omogočata izvajanje storitev po vaši meri in skladno z vašimi potrebami.

Uporaba uspešnih primerov iz prakse

Pri svojem delu uporabljamo uspešne primere iz prakse, kar bistveno skrajša čas priprave rešitev.

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Ponosni smo, da upravičimo zaupanje naših strank

Aleš Sedej
Vodja oddelka Podpora poslovanju in rešitvam IT

S svojo strokovnostjo, prilagodljivostjo in poznavanjem bančnega poslovanja je S&T pripomogel k rasti in razvoju banke.

Preberite več

Velislav Žvipelj
Direktor

Dobili smo celovito rešitev, ki nam omogoča kvaliteten pregled nad obstoječim kreditnim portfeljem.

Preberite več

dr. Matejka Kavčič
Izvršna direktorica

Močna usmerjenost v partnerski odnos, strokovnost in poznavanje specifik bančnega poslovanja nam omogočata uspešno izvajanje povezanih projektov.

Preberite več

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI