EN
SI

Medbančne plačilne rešitve

Omogočamo vzpostavljanje sodobnih elektronskih medbančnih plačilnih rešitev na tehnični in vsebinski ravni.

Medbančne plačilne rešitve

Sodobno poslovno okolje je elektronsko in digitalno. V tem svetu pa nanj preži veliko groženj. Ključne poslovne informacije, podatke in aplikacije je treba stalno varovati, saj je od njih odvisno samo poslovanje.

Učinkovita varnostna strategija je tista, ki upošteva tveganja posameznih delov poslovanja in jih ustrezno obravnava. Cilj je zagotoviti visoko stopnjo varnosti, saj bo dobra informacijska varnostna politika potencialne napadalce podjetja že takoj odvrnila od poskusov vdora in kraje podatkov.

Zavedati se je treba, da je varovanje informacij in informacijskih sistemov stalen proces, ki z dopolnjevanjem organizacijskih in tehničnih ukrepov varuje podatke oziroma informacije pred razkritjem in nepooblaščenim dostopom, uničenjem in/ali prekinitvami poslovanja. Varnost je živa stvar, ki jo je treba stalno spremljati. Avtomatizacija tega področja je skrbnikom IT v podjetjih v veliko pomoč, še vedno pa od njih zahteva veliko znanja.

V ospredje postavljamo poslovno vrednost in z varnostnimi ukrepi še pospešimo doseganje poslovnih ciljev.

Učinkovite in cenovno ugodne najsodobnejše rešitve za medbančna plačila

Ponujamo najsodobnejše rešitve za medbančna plačila in zanesljivo komunikacijo, ki poteka prek podvojenih in potencialno nezanesljivih komunikacijskih povezav.

Vse družine izdelkov odlikujejo naslednje možnosti:

 • skladnost z globalnimi standardi (npr. ISO 20 022, SEPA itd.),
 • delovanje po principu »black box« brez posredovanja uporabnika,
 • neprekinjeno delovanje 24 ur na dan in vse dni v tednu,
 • vzpostavitev gruče z aktivnimi vozlišči je vključena v osnovno ponudbo,
 • visoko število transakcij je mogoče obdelati z osnovno strojno opremo,
 • razširljivost (procesorji, računalniki, podatkovni centri).

Na podlagi obsežnih izkušenj naših ekip za razvoj in vpeljavo vemo, da so kupljene že pripravljene tehnične rešitve le ena stran enačbe. Zaradi tega nudimo predprodajno svetovanje s potencialnim prenosom znanja med uvedbo rešitve ali po njej. Celo najbolj napredne in nastavljive rešitve ne morejo odgovoriti na vse izzive resničnega sveta, zaradi česar lahko svoje izdelke prilagodimo, da v največji možni meri zadovoljijo potrebe naših strank.

Prilagodljivost

Izjemno prilagodljive rešitve in možnost razvoja posebej prilagojenih funkcij.

Dostopnost

Na voljo tudi na cenovno ugodnih platformah.

Razširljivost

Vpeljava z algoritmi, ki omogočajo visokozmogljivo vzporedno obdelavo.

Aktivnost

Vzpostavitev gruče z aktivnimi vozlišči je vključena v osnovno ponudbo.

SmartACH – vpeljava plačilnega kliringa

SmartACH je paket rešitev za plačilne sisteme, ki pokrivajo vse sodobne plačilne sisteme (kreditni prenos, direktna obremenitev in takojšnja plačila).

Paket sestavljajo:

 • SmartACH/ICT – plačilna rešitev za kreditne prenose, skladna z zahtevami SEPA;
 • SmartACH/IDD – plačilna rešitev za direktne obremenitve, skladna z zahtevami SEPA; podprti sta tako osnovna (Core) kot podjetniška (B2B) shema;
 • SmartACH/SCT – plačilna rešitev za kreditne prenose, skladna z zahtevami SEPA, ki jo je mogoče integrirati z vseevropskim klirinškim sistemom STEP2 SCT in lahko deluje kot osrednja točka za kreditne prenose v državi ali skupini;
 • SmartACH/SDD – plačilna rešitev za direktne obremenitve, skladna z zahtevami SEPA, ki jo je mogoče integrirati z vseevropskim klirinškim sistemom STEP2 SDD in lahko deluje kot osrednja točka za direktne obremenitve v državi ali skupini;
 • SmartACH/IP – rešitev za takojšnja plačila, skladna s shemo SCTinst.

Glavne možnosti paketa SmartACH:

 • Panožne lastnosti:
  • podpora za standarde (ISO 20 022, SEPA, SCTinst, XML);
  • neprekinjeno delovanje (24 ur na dan in vse dni v tednu);
  • delovanje po principu »black box« oz. brez posredovanja uporabnika;
  • s prilagoditvami je mogoče izpolniti pričakovanja vseh sodelujočih v istem plačilnem sistemu;
  • upravljanje prek spletne napredne nadzorne plošče za nadzor in ravnanje z nastavitvami;
  • nadzorna plošča je na voljo klirinškim agentom in sodelujočim;
  • ključne informacije so na voljo tudi na mobilnih napravah (npr. informacije o likvidnosti);
  • dolgoročni arhiv plačilnih transakcij (primeren za sodne postopke);
  • integrirane varnostne možnosti (šifriranje, digitalni podpis, napredna shema preverjanja pristnosti in pooblastil);
  • participant-payment system transport is delivered together with the payment system.
 • Tehnične lastnosti:
  • velika količina transakcij na zmerno zmogljivi strojni opremi;
  • zmogljivost je mogoče razširiti z dodajanjem računalnikov (temelji na distribuirani obdelavi transakcij);
  • vzpostavitev gruče z aktivnimi vozlišči;
  • namestitev na več lokacijah;
  • ni enotne točke izpada;
  • na voljo na priljubljenih platformah strojne opreme;
  • izjemno prilagodljiv sistem je mogoče prenesti tudi na strojne platforme, ki še niso podprte.

Skladnost s standardi

Rešitev SmartACH podpira standarde ISO 20 022, SEPA in XML.

Prijazno upravljanje

Vsak udeleženec poskrbi za lastno namestitev in spremlja lastne transakcije.

Brez posredovanja uporabnika

Delovanje ne zahteva posredovanja uporabnikov, kar pomeni nižje operativne stroške.

Visoka zmogljivost

Velika količina transakcij na zmerno zmogljivi strojni opremi.

SmartCAPS – z direktivo PSD2 skladen vmesnik do plačilnih storitev

Od bank k bančništvu

Direktiva o plačilnih storitvah PSD2 od bank zahteva, da omogočijo odreditev plačil na daljavo in dostop do bančnega računa neodvisnim ponudnikom.  Vključitev neodvisnih ponudnikov naj bi omogočila boljše plačilne storitve za bančne komitente. Nove in bolj priročne plačilne storitve pa ne smejo ogrožati varnosti plačilnih transakcij. S&T nudi rešitev SmartCAPS (CAPS je kratica za Controlled Access to Payment Services), ki omogoča standardiziran dostop

 

do storitev odreditve plačila in dostopa do računa v povezavi s strogimi protokoli za uporabniško avtentikacijo in avtorizacijo, ki zagotavljajo varne plačilne transakcije.

Poslovne lastnosti

 • Osnovni podatkovni model, skladen s standardom ISO 20 022
 • Skladnost s standardi (Berlin Group, OpenID Connect)
 • Močna avtentikacija komitentov
 • Upravljanje identitet (IdM) je del rešitve
 • Posredovanje pooblastil IdM
 • Revizijska sled za vse transakcije
 • Možnost razširitve standardnih storitev s storitvami, specifičnimi za državo banke
 • Neprekinjeno delovanje (24/7) brez posredovanja uporabnika

Tehnične lastnosti

 • Vzpostavitev visoke razpoložljivosti (gruča z aktivnimi vozlišči)
 • Tehnična definicija vmesnika je skladna s specifikacijo Open API Specification 3.0
 • Rešitev je lahko nameščena v banki ali v oblaku
 • Velika količina transakcij na zmerno zmogljivi strojni opremi
 • Zmogljivost je mogoče razširiti z dodajanjem strežnikov (temelji na distribuirani obdelavi transakcij)
 • Ni enotne točke izpada
 • Odlična prenosljivost

Ciljni uporabniki:

 • Banke, ki morajo zagotoviti skladnost z direktivo PSD2
 • Banke, ki želijo zagotoviti nadzorovan dostop do svojih zunanjih vmesnikov API
 • Ponudniki storitev, ki želijo skupinam bank ponuditi storitve, skladne z direktivo PSD2

HydraNet – varna, zanesljiva in visoko razpoložljiva izmenjava elektronskih plačilnih sporočil

HydraNet – varna, razširljiva in visoko razpoložljiva rešitev za medbančno izmenjavo sporočil

Ponudniki finančnih storitev (npr. klirinški agenti, centralne banke, borzni agenti ipd.) potrebujejo hiter, zanesljiv, varen, na napake odporen, razširljiv in robusten mehanizem za pošiljanje sporočil, ki zagotavlja izjemno zanesljivo komunikacijo med komitenti in ponudniki storitev. Število transakcij na tem tržnem segmentu nenehno narašča, zato je potreba po povečani zmogljivosti z dodajanjem nove strojne opreme (strežnikov in komunikacijskih linij) brez spreminjanja programske opreme ena glavnih zahtev za tovrstne izdelke.

HydraNet je hitra, zanesljiva, varna, razširljiva in na napake odporna rešitev za prenos sporočil, ki omogoča preprosto vzdrževanje. HydraNet je na voljo v obliki aplikacijske programske opreme ali aplikacij, ki komunicirajo preko pošiljanja datotek. V prvi obliki je namenjena časovno občutljivemu pošiljanju sporočil v milisekundah, v drugi obliki pa zagotavlja skladnost z obstoječimi aplikacijami.

Poslovne lastnosti

 • Vzpostavitev gruče z aktivnimi vozlišči
 • Dinamična konfiguracija
 • Varna
 • Podpira redundanco
 • Razširljiva
 • Odporna na napake
 • Neodvisna od aplikacij

 

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI