EN
SI

Planiranje oskrbovalne verige (SCP)

Rešitve za upravljanje oskrbovalne verige prispevajo k večji zanesljivosti in kakovosti izvedbe ter k zmanjšanju stroškov. S pomočjo naših informacijskih rešitev in storitev so svoje poslovanje izboljšala številna domača in tuja podjetja.

Planiranje oskrbovalne verige (SCP)

Rešitve za načrtovanje oskrbovalne verige omogočajo sistematičen, informatiziran pristop k strateškemu in operativnemu načrtovanju virov. Omogočajo načrtovanje z omejenimi zmogljivostmi, optimizacijo virov, napovedovanje in analizo ‘kaj-če’. Uporabniku omogočajo, da vnaprej preigra posledice različnih poslovnih odločitev in dogodkov ter zanje poišče najboljše odgovore. Nudijo podporo pri iskanju poslovnega načrta, ki ustreza robnim pogojem, ki jih določajo stranke, dobavitelji ali lastniki podjetja, in ki je za podjetje najbolj dobičkonosen.

Rešitve za načrtovanje oskrbovalne verige so nadgradnja transakcijskih in drugih izvedbenih sistemov podjetja, saj na eni strani presegajo meje podjetja s tem, da natančno upoštevajo realne možnosti in pogoje proizvodnje dobaviteljev, možnosti in pogoje transporta, možnosti lastne proizvodnje in distribucije ter zahteve, ki jih postavljajo stranke oziroma trg. Tako omogočajo natančno načrtovanje celotne verige aktivnosti v poslovnem sistemu. Rezultat načrtovanja s tovrstnimi sistemi je učinkovit in realističen poslovni načrt.

Načrtovanje logistične mreže

REŠITEV OMOGOČA SISTEMATIČNO OCENJEVANJE IN ANALIZO VELIKEGA ŠTEVILA MOŽNIH NAČINOV, KAKO ZASNOVATI ALI POSTOPNO SPREMINJATI LOGISTIČNO MREŽO, KI JE SESTAVLJENA IZ PROIZVODNIH, SKLADIŠČNIH IN DISTRIBUCIJSKIH LOKACIJ TER VIROV.

Brez dobre strategije ni uspešne izvedbe. Vsaka oskrbovalna veriga zato še pred optimizacijo zahteva podrobno in celostno vrednotenje in modeliranje. Strateška raven načrtovanja združuje strateško načrtovanje omrežja in časovne razporeditve dejavnosti znotraj oskrbovalne verige ter tako določa najprimernejše lokacije in zmogljivosti skladiščnih objektov kot tudi transportno strategijo in razporejanje izdelkov.

Napredno simulacijsko orodje za modeliranje in optimizacijo celotne oskrbovalne verige je zaposlenim v pomoč pri odločitvah, katera prodajna mesta naj oskrbujejo posamezni distribucijski centri, katere distribucijske centre naj oskrbujejo posamezni proizvajalci in katere proizvajalce naj oskrbujejo posamezni dobavitelji. Pomaga tudi pri izbiri optimalnega števila lokacij in velikosti objektov, izbiri najprimernejše strategije nabave surovin, izbiri najboljšega načina usklajevanja proizvodnje, stanja zalog, prevoza in prodaje blaga.

Reorganizacija logistične mreže

Za svoj poslovni model in zgodovino ali napovedi naročil preigrajte različne možnosti organizacije logistike.

Določitev referenčnega stroška logistike

Na osnovi modela svoje organizacije izračunajte minimalni referenčni letni strošek logistike

Ocenjevanje zmogljivosti in dobičkonosnosti

Ocenite zgornje meje svoje distribucijske mreže in vpliv dodatnih naročil na zmogljivost, stroške in dobiček.

Primerjava investicijskih različic

Ovrednotite stroške in koristi različnih alternativnih proizvodnih, skladiščnih in distribucijskih lokacij.

Celostno načrtovanje poslovanja

REŠITEV ZA CELOSTNO NAČRTOVANJE POSLOVANJA ZAJEMA MODULE ZA NAČRTOVANJE PRODAJE, PROIZVODNJE IN NABAVE TER OMOGOČA IZVEDBO POSLOVNIH ANALIZ IN DOSTOP DO VSEH INFORMACIJ, KI JIH POTREBUJETE ZA UČINKOVITO SPREJEMANJE DOBRIH POSLOVNIH ODLOČITEV.

Rešitev za celostno načrtovanje poslovanja povezuje prodajne, nabavne, proizvodnje in finančne načrte v enotno shemo in podpira tako delovne tokove, povezane s procesom pripravljanja in potrjevanja načrtov, kot tudi same izvedbe in evalvacije njene uspešnosti. Planske vrednosti prejšnjega obdobja samodejno postanejo cilji trenutnega obdobja in mere za izračun kazalnikov uspešnosti izvedbe.

Modul za načrtovanje prodaje vam pomaga poenostaviti in pospešiti proces ocenjevanja bodoče prodaje na osnovi zgodovine prodaje. Temelji na statističnih metodah napovedovanja in omogoča napoved in podrobno statistično analizo na nivoju artikla tudi za podjetja z zelo velikimi asortimaji. Modul ima tudi vgrajene metode za segmentacijo artiklov na podlagi obnašanja prodaje in omogoča strukturiranje portfelja artiklov v različne hierarhije in kategorije. Na podlagi statistične analize in zanesljivosti napovedi omogoča tudi določanje tedenskih naročilnih količin, potrebne varnostne zaloge artikla, točke ponovnega naročila in drugih planskih parametrov.

Modul za načrtovanje proizvodnje, nabave in distribucije omogoča modeliranje velikega števila proizvodnih lokacij, linij, procesov, dobaviteljev, polizdelkov in omejitev, povezanih z njimi. Sposoben je upoštevati plan prodaje in vse omejitve na strani dobav in proizvodnje ter izračunati optimalen plan glede na dobiček podjetja ali skupine podjetij. Pri vodenju zalog končnih in vmesnih proizvodov upošteva dane smernice, kot so minimalna in maksimalna zaloga, raven storitve ipd.

Poenoten poslovni načrt

Sestavite poslovni načrt, ki upošteva poslovne in finančne cilje ter realne možnosti prodaje, proizvodnje in nabave.

Natančen načrt prodaje

Načrtujte prodajo na osnovi zgodovinskih podatkov, statistične napovedi in najnovejših informacij, ki jih imajo prodajalci.

Racionalizacija zalog

Izračunajte ciljne vrednosti zalog, ki odražajo stanovitnost prodaje, pogoje dobave in zahteve strank.

Realističen načrt proizvodnje

Pri načrtovanju proizvodnje upoštevajte realne omejitve dobaviteljev, proizvodnih procesov in linij ter sestavite izvedljiv načrt.

Načrtovanje dostavnih poti

REŠITEV NA OSNOVI DOSTAVNIH NAROČIL, LASTNOSTI VOZNEGA PARKA IN OMEJITEV, POVEZANIH Z BLAGOM TER PREVZEMNIMI IN DOSTAVNIMI LOKACIJAMI, IZRAČUNA IZVEDLJIV IN STROŠKOVNO UČINKOVIT NAČRT DOSTAVE.

Rešitev za načrtovanje dostavnih poti je zasnovana za upravljanje številnih potreb oz. zahtev dostavnih mest ali strank. Omogoča samodejno ali ročno načrtovanje dostavnih poti za zasebne ali namenske vozne parke. Rezultat načrtovanja s takšno rešitvijo je stroškovno učinkovit načrt dostave ali prevzema blaga, ki upošteva vse dane omejitve.

Učinkovit načrt dostave rešitev najde na tak način, da preišče in stroškovno ovrednoti veliko število možnih izvedbenih načrtov in pri tem usklajuje različne dejavnike in omejitve, kot so na primer časovna okna za dostavo, nakladalni in razkladalni čas, ujemanja med vrsto blaga in vozilom ipd.

Z zmogljivimi možnostmi za analizo dostavnih poti omogoča določitev ustaljenih ali glavnih poti, definiranje transportnih con ter določanje velikosti voznega parka in določanje pogostosti dostave na določenem dostavnem mestu. Možno je proučiti vpliv sprememb v strategiji transportne dejavnosti, kar olajša odločanje o uvedbi sprememb.

Rešitev potovalne čase in razdalje izračunava na podlagi natančnih kartografskih podatkov. Gre za enake podatkovne osnove in natančnosti izračuna kot pri modernih sistemih za navigacijo. Omogoča tudi upoštevanje zgodovinskih podatkov o povprečnih potovalnih hitrostih na posameznih cestnih odsekih – na ta način je sistem sposoben upoštevati učinek prometnih konic.

Nižji stroški transporta

Dosezite prihranke v vrednosti od 5–20 % prevoženih kilometrov glede na izhodiščno situacijo.

Višja kakovost storitve

Dosledno upoštevajte zahteve strank glede izvedbe dostave z minimalnim vplivom na stroške.

Analiza različnih scenarijev

Izkoristite možnosti analize ‘kaj-če’ za različne scenarije (drugačen vozni park, časovna okna, cone ipd.)

Transparentnost obračuna

Zagotovite jasne obračunske podlage, ki temeljijo na dejanski dolžini in trajanju dostavnih poti.

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI