EN
SI

Podatkovni center

Z bogatimi izkušnjami in širokim naborom rešitev največjih proizvajalcev vam zagotovimo optimalen in od proizvajalca neodvisen podatkovni center ukrojen po vaših merah. Tega lahko vzpostavimo po tradicionalnih ali programsko opredeljenih (angl. Software Defined) konceptih, kakor tudi v obliki zasebnega ali hibridnega oblaka.

Programsko opredeljeni podatkovni centri

Prvi korak v svet programsko opredeljenih podatkovnih centrov smo naredili že pred več kot desetletjem z virtualizacijo strežniških virov. Pot nadaljujemo z virtualizacijo pomnilniških sistemov in omrežij.

Najbolj vroč segment programsko opredeljenih podatkovnih centrov predstavljata programsko opredeljeni pomnilniški sistemi (angl. SDS – Software Defined Storage) in programsko opredeljena omrežja (angl. SDN – Software Defined Network). Sestavni del programsko opredeljenega podatkovnega centra je tudi sistem avtomatizacije in orkestracije, s katerim vse gradnike upravljamo iz ene točke in z enotnimi orodji ter s sodobnimi načini komunikacij z gradniki (REST API).

Poenostavljeno upravljanje

Umestitev gradnikov, ki so izvedeni programsko, je veliko preprostejše in hitrejše kot pri strojni izvedbi gradnika.

Avtomatizacija in orkestracija

S programabilnostjo dosežemo visoko stopnjo avtomatizacije in orkestracije sistema.

Neodvisnost

Programsko opredeljen podatkovni center zahteva splošno namenske strežnike poljubnih proizvajalcev (neodvisnost od proizvajalcev strojne opreme).

Stroškovna učinkovitost

Na ravni strojne opreme so stroški vezani le na splošno namenske strežnike. Na razpolago je veliko brezplačnih odprtokodnih programskih rešitev.

Hiperkonvergirani sistemi

Posledica programsko opredeljenih rešitev so tudi hiperkonvergirani sistemi, ki z množico standardnih strežnikov zamenjujejo nabor ozko namenske strojne opreme (npr. tradicionalne pomnilniške sisteme).

Hiperkonvergirani sistemi združujejo procesorske, omrežne in pomnilniške funkcije v enem fizičnem gradniku (angl. »data center in a box«). S tem lahko dosežemo boljšo izrabo virov in tudi poenostavimo upravljanje celotnega sistema. Naprednejše rešitve zajemajo tudi kompresijo, deduplikacijo in avtoniveliranje podatkov ter optimizacijo omrežnega prometa pri replikaciji podatkov med podatkovnimi centri. Ponujamo strežnike, ki so že predpripravljeni kot hiperkonvergirani sistemi, ali pa jih sami sestavimo iz splošno namenskih strežnikov in programske opreme, ki omogoča hiperkonvergenco.

Poenostavitev strojne opreme

Sistem je združen na splošno namenskih strežnikih.

Preprosta razširljivost

Z dodajanjem strežnikov preprosto in hitro razširimo kapacitete, lahko pa jih z odvzemanjem tudi zmanjšamo.

Preprosto upravljanje

Rešitve za upravljanje vključujejo že znana in razširjena orodja preverjenih proizvajalcev.

Homogenost ekipe IT

Ni potrebe po ločevanju ekipe IT na posamezne segmente (omrežje, pomnilniški sistemi …).

Splošni in namenski strežniški sistemi

Poleg splošnih strežnikov imamo za specifične naloge na voljo tudi namenske strežnike (angl. appliance), med katerimi so najbolj razširjenimi sistemi za obdelavo podatkovnih zbirk.

Strežniški sistemi ponovno pridobivajo pomembnost v podatkovnem centru. Splošni strežniški sistemi postajajo primarni nosilec ne le virtualizacije, temveč tudi hiperkonvergiranih rešitev, ki jih poljubno sestavimo s potrebnimi diskovnimi kapacitetami. Namenski strežniški sistemi se oblikujejo kot vnaprej opredeljene (angl. predefined) rešitve (angl. appliance, engineered systems) za obdelavo podatkovnih zbirk, kot sta npr. SAP HANA, Oracle Exadata. Vse večji poudarek je na platformi x86, medtem ko druge procesorske arhitekture ostajajo pomemben segment za strežnike z operacijskim sistemom Unix.

Široka namembnost

Ponujamo strežniške sisteme za splošna bremena, virtualizacijo, hiperkonvergirane in namenske sisteme.

Širok nabor rešitev

Pri definiranju ustrezne rešitve lahko izbiramo med mnogimi vodilnimi proizvajalci, tipi in modeli sistemov.

Prilagodljivost

Sisteme lahko ukrojimo po vaši izbiri ali pa se odločimo za vnaprej opredeljene rešitve.

Neodvisnost

Splošni strežniški sistemi so neodvisni glede na izbiro proizvajalca strojne opreme. Pri namenskih strežniških sistemih je treba upoštevati smernice proizvajalcev programske opreme (matrike združljivosti).

Pomnilniški sistemi

Nabor rešitev za pomnilniške sisteme se s tehnološkim razvojem in novimi standardi stalno povečuje (npr. NVMe over Fibre Channel) in veča pestrost možnih rešitev.

Pomnilniški sistemi so še vedno srce vsakega podatkovnega centra. Bistvena je izbira prave tehnološke rešitve za zagotovitev optimalnega razmerja med stroški in zmogljivostmi. Bliskovni pomnilniški sistemi (angl. flash storage) so vedno bolj dostopni, medtem ko klasični hibridni sistemi z vrtečimi se diski zaradi nižje cene še vedno ostajajo v okoljih. Z rastjo podatkov se spreminjajo tudi protokoli – blokovni SAN in datotečni NAS vse pogosteje dopolnjujejo sistemi za objektno shranjevanje (angl. object storage). Pomnilniški sistemi se lahko med seboj tudi virtualizira , kar omogoča enotno upravljanje, ali pa se vzpostavijo kot programsko opredeljeni pomnilniški sistemi (angl. SDS – Software Defined Storage). Sistemi se lahko med seboj replicirajo med več podatkovnimi centri ne glede na lokacijo ali več njih.

Podatki na centralni lokaciji

Vsi podatki se nahajajo centralno z možnostjo repliciranja.

Široka izbira

Za vsako breme se namensko definira ustrezni sistem, tako po povezljivosti kot tudi zmogljivosti in kapaciteti.

Preprosta razširljivost

Za zagotavljanje večje zmogljivosti lahko dodajamo zgolj kapacitete ali pa tudi dodatno procesorsko moč

Dostopnost

Visokozmogljivi bliskovni pomnilniški sistemi so postali stroškovno dostopni za vsak podatkovni center.

Varovanje in arhiviranje podatkov

Podatki so premoženje. Varovanje podatkov in hkrati zagotavljanje skladnosti s predpisi ter doseganje RPO/RTO so področja, od katerih je poslovanje vedno bolj odvisno.

V celotnem življenjskem ciklu podatkov moramo izvajati ustrezne procese, ki jih podpremo z različnimi tehnološkimi rešitvami. Pri načrtovanju rešitve izberemo tiste gradnike, ki te procese najbolje podpirajo. To so lahko namenske naprave tipa PBBA ali VTL (angl. Purpose Built Backup Appliance, Virtual Tape Library), tračne knjižnice PTL (angl. Physical Tape Library), arhivski sistemi (tradicionalni in objektni). V rešitve všijemo mehanizme za zmanjševanje tveganj ob nesrečah (npr. izguba podatkovnega centra) in tveganj zaradi kriminalne aktivnosti (npr. kriptovirus) ter ustrezno programsko opremo. Zahtevnejši del prenove okolja je tudi prenos podatkov iz obstoječe na novo opremo (migracija).

Skladnost s predpisi

Skrbimo za to, da so naše rešitve usklajene z regulativo/s predpisi (npr. ZVDAGA in GDPR).

Integracija z javnimi oblaki

Visoka stopnja prilagodljivosti kapacitet s kopiranjem arhivskih vsebin v javni oblak.

Zmanjševanje operativnih tveganj

Obramba pred kriptovirusi in drugimi nesrečami.

Razširljivost

Z rastjo količine podatkov omogočimo preprosto širitev sistemov varovanja in arhiviranja.

Neprekinjeno poslovanje

Neprekinjeno poslovanje je področje, ki mu posvečamo pozornost že desetletja, pa kljub temu ne izgublja pomembnosti, ampak postaja vse pomembnejše.

ISO 22301 zelo jasno opredeljuje neprekinjeno poslovanje kot sposobnost organizacije, da po incidentu nadaljuje dobavo proizvodov ali storitev na sprejemljivi vnaprej določeni ravni. Naš pristop je usmerjen k rezultatom. Pripravimo nove oziroma pomagamo optimizirati vaše obstoječe načrte neprekinjenega poslovanja in vam jih pomagamo izvesti enkrat do dvakrat letno v obliki potrditvene vaje. Uspešna izvedba testa načrta neprekinjenega poslovanja in upadanje izpostavljenosti tveganjem sta naši glavni vodili.

Zmanjševanje tveganj

Izvedemo analizo vplivov na poslovanje in analizo tveganj in pripravimo ustrezne ukrepe ter načrt njihove izvedbe.

Pragmatičnost

Načrte pripravimo glede na zrelost organizacije. V manj zrelem okolju začnemo s preprostejšimi načrti, ki jih ob letnih pregledih poglobimo in razširimo.

Katalog storitev kot osnova

Jasen in posodobljen katalog storitev je osnova za pripravo in izvedbo načrta.

Optimizacija med vložki in koristmi

Načrt neprekinjenega poslovanja lahko zahteva tudi večje finančne vložke. Za izbiro optimalne rešitve med več možnostmi pripravimo večkriterijsko odločitveno drevo.

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Ponosni smo, da upravičimo zaupanje naših strank

Mira Šetina
Direktorica sektorja kontrolinga in informatike

Prenova IT-okolja nam je omogočila, da se naša ekipa IT-strokovnjakov ukvarja z opravili, ki prinašajo dodano vrednost, saj je obseg operativnega dela bistveno manjši kot pred prenovo.

Preberite več

Tonči Cerar
Direktorica za informatiko skupine Helios

S prenovo okolja SAP ERP smo pridobili najnovejše tehnologije, ki poleg večje zanesljivosti in lažjega upravljanja omogočajo tudi hitrejše procesiranje podatkov ter optimizacijo poslovnih procesov.

Preberite več

Tadej Bregar
Sistemski vodja

V podjetju smo z vpeljavo rešitve zmanjšali tveganja v IT-okolju (nedosegljivost, izguba ali okvara podatkov), zaradi uporabe bliskovnega pomnilnika (t. i. All-Flash) pa smo tudi občutno pospešili obdelavo velikih količin podatkov.

Preberite več

Peter Šifrer
Direktor sektorja za finance in administracijo

Kot zanesljiv in profesionalni partner se je družba S&T izkazala tudi pri podpori pri poslovanja v tujih državah z zagotavljanjem ustreznih zakonskih lokalizacij in lokalne podpore pri izvedbi.

Preberite več

Pomembni dokumenti

PODATKOVNI CENTER ukrojen po meri zahtev sodobnega poslovanja

Samo učinkovit, fleksibilen in stroškovno optimiziran podatkovni center omogoča podjetju uspešno poslovanje in pravočasen odziv na številne poslovne izzive. Naš cilj je zagotoviti storitveno usmerjen podatkovni center, ki bo narejen po meri uporabnika.

Prenesi

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt.si

ALI