EN
SI

Procesiranje podatkov

Prava vrednost podatkov ni v zbiranju in njihovem shranjevanju, temveč analiza in razumevanje podatkov, ki so ključni za poslovanje podjetja.

Procesiranje podatkov

Kako in kaj s podatki, postaja vse bolj ključno vprašanje prav vsakega podjetja. Mnogi uveljavljajo različne politike upravljanja podatkov, katere podatke zadržati in jih analizirati ter na kakšen način in katere zavreči. Spet drugi iščejo rešitve, kaj z analiziranimi podatki početi oziroma kaj vse je sploh mogoče s pravilno interpretacijo in rešitvami doseči.

Prava vrednost podatkov ni le v zbiranju in njihovem shranjevanju, temveč analiza in razumevanje podatkov, ki so ključni za poslovanje podjetja. Na kakšen način, kje in kdaj dosežemo pravo vrednost podatkov, so vprašanja, ki se jih z našimi partnerji lotevamo pri oblikovanju rešitev za procesiranje podatkov.

Podatkovne zbirke

Podatkovne zbirke so premoženje vsake organizacije. Dobre poslovne odločitve se sprejemajo na podlagi kakovostnih informacij, ki jih lahko izluščimo iz podatkov.

Relacijske podatkovne zbirke

Ker količina podatkov, ki jih potrebujemo, nenehno raste, jih moramo upravljati na učinkovit način. To nam omogočajo sistemi za upravljanje s podatki in sicer podatkovne zbirke. Relacijske podatkovne zbirke predstavljajo temelj sodobnih informacijskih sistemov, ki podpirajo poslovanje naših strank. Nekatere rešitve so na voljo z že vnaprej pripravljenimi in optimiziranimi sistemi za podatkovne zbirke (npr. SAP HANA, Oracle Exadata), pri večini pa moramo sami izbrati ustrezno podatkovno zbirko. S pravilno izbiro ne pridobimo samo najboljše tehnologije za podporo poslovnih procesov, ampak tudi poslovno prednost pred konkurenti.

Nerelacijske podatkovne zbirke

Klasične relacijske podatkovne zbirke ne predstavljajo več optimalne rešitve za vsak primer. Informacije za optimizacijo poslovanja se ne skrivajo zgolj samo v celicah relacijskih podatkovnih zbirk, ampak so razpršene po celotnem medmrežju in so v obliki nestrukturiranih zapisov, kot so videoposnetki, slike, dokumenti različnih formatov, Facebook zapisi, Twitter čivki in podobno. Če želimo iz novih oblik podatkov izluščiti informacije, potrebujemo tudi nova orodja za analizo in hranjenje podatkov. Objektne podatkovne zbirke (NoSQL) nam to omogočajo.

Prilagajanje podatkom

Nerelacijske podatkovne zbirke nam omogočajo sprotno prilagajanje novim podatkom in preprosto razširjanje podatkovnih shem.

Orodja za pametno analizo

Orodja za analizo podatkov imajo SQL-vmesnik, kar nam zagotavlja uporabo že obstoječega znanja.

Povezava z relacijskimi podatkovnimi zbirkam

Objektni in relacijski svet se tesno povezujeta, kar nam omogoča visoko entropijo podatkov in bolj kakovostne informacije.

Preprostejša infrastruktura

Ker objektne podatkovne zbirke izhajajo iz odprtokodnega sveta, ne potrebujejo vedno tako kompleksne infrastrukture, kot so klasične relacijske podatkovne zbirke.

Internet stvari (IoT)

Tudi naprave nam lahko pomagajo pri sprejemanju vsakodnevnih poslovnih odločitev.

Z uporabo IoT-tehnologije lahko organizacije pridobijo enormno količino informacij. Do pred kratkim do vseh teh informacij ni bilo mogoče dostopati, danes pa omogočajo dodaten vpogled v delovanje poslovnih procesov. Nudijo nam možnost optimizacije procesov z naprednimi algoritmi in umetno inteligenco. Vso to goro podatkov pa moramo ustrezno shraniti in analizirati z orodji za procesiranje masovnih podatkov ter jih na koncu tudi razumeti in uporabiti.

Standardni protokol za komunikacijo

Standardni protokol za komunikacijo nam omogoča preprosto povezovanje z napravami različnih proizvajalcev.

Povratne informacije

»Negovoreče« naprave z uvedbo IoT postanejo »govoreče« in nam lahko posredujejo pomembne informacije.

Shranjevanje podatkov

Podporne tehnologije omogočajo hranjenje in obdelavo različnih vrst podatkov.

Učenje iz podatkov

Napredni algoritmi v kombinaciji z umetno inteligenco izkoriščajo podatke IoT-naprav za izboljšavo poslovnih procesov.

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI