EN
SI

Rešitev za vrtce

S programsko rešitvijo za vrtce pokrivamo specifične zahteve operativnega dela vrtcev kot tudi zahteve centralnega vpisa, kjer je to potrebno (občine).

Rešitev za vrtce

Programska rešitev za vrtce je rešitev namenjena spremljavi otrok na nivoju vrtcev in občin. Omogoča izdelavo različnih obrazcev, seznamov, statistik, prenos podatkov v druge sisteme (Oskrbnine, eAsistent, itd.) ter izračun sistemizacije delovnih mest.

Rešitev se, v sodelovanju z vrtci in občinami, razvija in dopolnjuje že od leta 2008. Gre za celovito rešitev, ki vrtcem omogoča:

  • celovito spremljavo otrok, od vpisa v vrtec ter vse do izstopa otroka iz vrtca,
  • vodenje postopka vpisa (prednostni, čakalni seznam, seznam sprejetih otrok),
  • izdelavo različnih izpisov, tako posamično kot masovno (obvestila o sprejetju/nesprejetju, pogodbe, potrdila o prejemu vloge v roku/po roku, potrdila o vključenosti/izstopu iz vrtca, sklepe o ustavitvi postopka, nalepke, ZUP kuverte, drugi izpisi po naročilu),
  • izdelavo statističnih seznamov (za MŠŠ, občine),
  • zgodnje oblikovanje oddelkov za naslednje šolsko leto (lahko že pred izvedbo vpisa za novo šolsko leto),
  • pripravo podatkov za prenos v druge sisteme (program za oskrbnine – VASCO, SAOP, evidenca CEUVIZ, eASISTENT),
  • natančen preračun sistemizacije delovnih mest, na podlagi struktur oddelkov, v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
  • poseben modul za vodenje izobraževanj zaposlenih,
  • izračun razlike materialnih stroškov za prosta mesta,
  • analizo igralnih površin, itn.

V občinah, kjer je več vrtcev, omogoča združevanje podatkov za potrebe statistične spremljave otrok po vrtcih ter izvedbo centralnega vpisa v vrtce na območju občine.

Rešitev je razvita na Microsoft .NET razvojni platformi, uporablja pa bazo podatkov MS SQL.

Lasten razvoj in prilagodljivost rešitve

Lasten razvoj nam omogoča visoko mero prilagodljivosti, pri čemer uporabljamo v naprej pripravljene gradnike.

Modularna rešitev

Razširjenost uporabe

Rešitev je v praksi preizkušena in dobro sprejeta. Našo rešitev trenutno uporablja preko 90 vrtcev po celi Sloveniji.

Visok nivo poslovnih znanj, združen z IT strokovnostjo

Poznavanje poslovanja v vrtcih združujemo z visoko mero poznavanja informacijske tehnologije

Ponosni smo, da upravičimo zaupanje naših strank

mag. Arian Debeljak
Vodja Centra za informatiko

Sodelovanje s podjetjem S&T Slovenija gradimo predvsem na zelo dobrem in korektnem partnerskem odnosu. S&T je eno redkih podjetij v Slovenij, ki je sposobno zagotoviti širok nabor rešitev in storitev tako na infrastrukturnem področju kot na področju programskih rešitev.

Preberite več

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI