EN
SI

Rešitve infor

Infor ponuja široko paleto poslovnih informacijskih sistemov, ki nudijo podporo upravljanju kompleksnih procesov v proizvodnji, distribuciji in servisni dejavnosti. Spoznajte družino rešitev proizvajalca Infor.

Rešitve Infor

Podjetje S&T Slovenija, d. d., je dolgoletni partner podjetja Infor, Inc., in trži ter uvaja široko paleto produktov svojega partnerja.

Produkti Infor™ spadajo med vodilne rešitve za poslovno-informacijske sisteme za proizvodna, distribucijska, maloprodajna in storitvena podjetja. Pri tem smo v našem podjetju razvili znanja, vezana na avtomobilsko industrijo, proizvodnjo visokotehnoloških produktov, projektno proizvodnjo ter drugo serijsko proizvodnjo ter temu tudi prilagodili svoj produktni portfelji. Jedro rešitev predstavlja ERP-rešitev, poleg katere Infor ponuja integrirane specialistične rešitve za specifična področja poslovanja. Omogočamo pa tudi povezljivost z rešitvami drugih proizvajalcev.

Podjetje Infor ima sedež v New Yorku, ZDA, odlikuje pa ga široka mreža podružnic (več kot 121 podružnic po svetu) in baza strank, ki obsega več kot 70.000 strank v več kot 90 državah.

Podjetje S&T Slovenija, d. d., ima na področju programske opreme, ki jo trži, status First in Second Level Support Partner za področje bivše Jugoslavije (regija Adriatic). First Level Support Partner pomeni neposredni stik s stranko glede podpore, Second Level Support Partner pa omogoča S&T-ju neposreden dostop do razvijalcev v podjetju Infor, kar pomeni kakovostno uslugo pri podpori strank.

Podjetje S&T skrbi za lokalizacije (prevodi in prilagoditve sistema glede na lokalno zakonodajo) za poslovne rešitve Infor za Slovenijo, Hrvaško in Srbijo.

INFOR LN

Infor LN je celovita ERP-rešitev, ki zagotavlja konsolidirano izvajanje in pogled na poslovanje za danes vse bolj kompleksne operacije/procese hibridnih proizvodnih podjetij, ki zaradi svoje raznovrstnosti potrebujejo podporo poslovnim procesom znotraj same rešitve, ne da bi zaradi tega bili omejeni pri tem.

Z Infor LN bomo pristopili k prav vsakemu proizvodnem podjetju, ki išče rešitev za svoje poslovanje in si želi z enovitim sistemom zagotoviti integrirano poslovanje med internimi poslovnimi funkcijami na eni strani in s svojimi kupci in dobavitelji na drugi strani. Z implementacijo rešitve bomo naročniku omogočili dostop do predpripravljenih poslovnih procesov in najboljših funkcionalnosti ter s tem omogočili čim boljšo podporo med zahtevami podjetja in razpoložljivo informacijsko tehnologijo.

Zaradi dolgoletnih izkušenj in prisotnosti v različnih industrijah je rešitev postala »Inudstry – Tipology- Specific« za proizvodna podjetja različnih tipologij, saj so danes potrebe podjetij raznovrstne in težko opredelimo, da ima podjetje samo en tip proizvodnje. Danes govorimo o kombinacijah tipologij, vse od projektne proizvodnje, ko oblikujemo nov izdelek/prototip, pa vse do montažne linije/ponavljajoče proizvodnje ali klasične kosovne proizvodnje, vse odvisno od stopnje razvoja podjetja. Obenem pa je zelo pomembno, da nam sistem s svojim vgrajenim industrijskim znanjem omogoča podporo pri razvoju in rasti podjetja in pri potrebi po raznovrstnosti razpoložljivih poslovnih procesov in vgrajenih znanj.

Rešitev je zasnovana v moderni obliki »Colaboration«, kar omogoča podjetjem in njihovim zaposlencem hiter pretok poslovnih/aplikativnih informacij med posameznimi poslovnimi funkcijami, obenem pa rešitev omogoča pregledne »Workflowe« in interaktivne »Alerte« ter veliko preglednih »Dashboardov«, ki danes omogočajo hiter vpogled v relevantne informacije posameznega poslovnega področja. Uporabniki si lahko aplikacijo/zaslone preprosto prilagodijo brez posredovanja razvojnega oddelka.

Izkušnje iz industrije

Z več kot 30-letnimi industrijskimi izkušnjami vsebuje LN »know-how« upravljanja posameznih poslovnih funkcij s preprostim konfiguriranjem sistema.

Izoblikovani poslovni procesi

Rešitev vsebuje že izoblikovane poslovne procese za posamezne industrijske vertikale, kjer s pristopom Infor Accelerator preprosto implementiramo kompleksne poslovne procese.

Različne tipologije proizvodnje

Podpora različnim tipologijam proizvodnje zaradi današnjih hibridnih organizacij omogoča raznovrstnost znotraj enotne postavitve sistema (montažna/ponavljajoča/projektna in klasična proizvodnja).

Multi-site zasnova

Močna »Multi-site« zasnova koncepta rešitve za podjetja, ki zaradi svoje širitve potrebujejo podporo v različnih državah, kjer so potrebe po več jezikih, valutah in časovnih pasovih.

Edinstvena uporabniška izkušnja

Koncept nenehnega inoviranja je omogočil, da je Infor LN moderna in uporabniku prijazna ERP-rešitev, ki danes omogoča dostop kjerkoli s katerekoli naprave.

Stalen razvoj

Ambiciozen »Road map« podjetjem omogoča biti vseskozi v koraku s časom tako na področju dizajna kot na funkcionalnostih, saj Vendor skrbi za vsakoletno izdajo nove različice.

Rešitev vsebuje že izoblikovane poslovne procese za posamezne industrijske vertikale, kjer s pristopom Infor Accelerator preprosto implementiramo kompleksne poslovne procese.

INFOR M3

Aplikativna rešitev Infor M3 sodi med vodilne svetovne ERP produkte, posebej namenjene za industrijske panoge kot so:

 • proizvodnja in distribucija hrane in pijače,
 • industrija mode in modnih dodatkov,
 • distribucija izdelkov široke potrošnje,
 • proizvodnja in distribucija kemijskih izdelkov in kozmetike in
 • dejavnost posojanja strojev in opreme.

M3 kot ERP pokriva vsa glavna področja oziroma poslovne funkcije podjetja, podobno kot vse druge konkurenčne rešitve, ki so danes na trgu znane kot »Enterprise« rešitve (rešitve za skupine podjetij, največkrat multinacionalne družbe).

Rešitev je zasnovana za podjetja, ki nimajo lastne proizvodnje (outsourcing model), kot tudi za podjetja, ki imajo lastno proizvodnjo. Ponuja informacijsko podporo za vse člene dobavne verige:

 • proizvodnja materialov,
 • nabava materialov in vhodna logistika,
 • proizvodnja,
 • distribucija:
  • v veleprodajo,
  • v lastno maloprodajo.
 • lastna maloprodaja (upravljanje zalog in pregled transakcij prodajnih mest).

 

Mikro vertikale – odgovor na specifične zahteve industrije

Rešitev Infor M3 odlikujejo edinstvene funkcionalnosti za zgoraj naštete gospodarske panoge. Še več, znotraj posamičnih panog je Infor razvil standardne funkcionalnosti za posamične mikro vertikale, npr. posebne funkcionalnosti za mlekarne, za mesno-predelovalno dejavnost, za pekarstvo in slaščičarstvo, itd.

Kot primer navajamo proizvodnjo in distribucijo hrane in pijače. Pod tem nazivom smatramo tako proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač, pekarstvo, mesarstvo itd.(mikro vertikala). Pri tem pa je nesporno dejstvo, da so zahteve in potrebe posamezne mikro vertikale specifične in ključne za kvalitetno in učinkovito informacijsko podporo.

Zaradi teh specifičnih funkcionalnost je možno podpreti specifične procese teh gospodarskih panog s standardno programsko opremo. Posledično lahko sistem brez prilagoditev izvorne kode podpira tudi večja mednarodna podjetja.

Princip uvajanja

Infor opcijsko ponuja orodje za uvajanje »Implementation Accelerator (IA)«. Orodje je na voljo za različne dejavnosti (npr. moda, hrana in pijača, distribucija…) Gre za edinstven pristop k uvajanju ERP, ki temelji na najboljših praksah glede poslovnih procesov. Orodje omogoča, da se uvedba začne na pred nastavljenem in pred definiranem sistemu, ki že vsebuje osnovne podatke (parametre) podjetja z organizacijsko strukturo, uporabnike, nastavitve, matične podatke in poslovne procese specifične za modno industrijo. Običajno vnaprej definirane vsebine lahko pokrijejo vaše poslovne procese do 80%, ostalo pa so specifičnosti, ki jih je potrebno dogovarjati v sklopu projekta uvajanja. Orodje ne pokriva specifičnih zahtev vezanih na lokalizacijo.

Vsebina je na voljo v obliki html dokumentacije (spletne strani), ki kombinira procesne diagrame (v BPMN), word, pdf in excel dokumente v eno celoto. Dokumentacija služi kot osnovno vodilo pri uvedbi, testiranju, reviziji, itd. in je rdeča nit uvedbe. Vse kar je dokumentirano je jasno tudi na voljo v pred konfiguriranem M3 okolju. Posamezne elemente konfiguracije se lahko poljubno kopira, spreminja in dopolnjuje.

Nekatere ključne lastnosti Infor M3

Ena ključnih odlik M3 ERP rešitve je fleksibilnost določanja atributov materialov in končnih izdelkov, po vsebini in v življenjskem ciklu izdelka. Atribute je možno upoštevati pri planiranju, pregledu zalog, pripravi pošiljke, skratka povsod v postopku nabave, proizvodnje in distribucije.

 

 

 

 

 

Za vse naštete industrije je tudi značilno dinamično »nastajanje« in »umiranje« proizvodov. V industriji mode temu pravimo proces ustvarjanja nove kolekcij in razprodaje starih. Gre za veliko število variant izdelka odvisnih od barve, vzorca in velikostne številke ob samem nastanku, kasneje pa se lahko pridružijo še drugi atributi kot je npr. kvaliteta. Uporabnik se sooča z sorazmerno obsežnim vnosom novih matičnih podatkov, ki vplivajo na nabavo, proizvodnjo in prodajo posameznega artikla. Infor M3 je zasnovan za upravljanja velikega števila tovrstnih večdimenzionalnih artiklov. Govorimo o višini, širini, obsegu, barvi, tipu in velikosti pakiranja, itd. Dimenzije teh artiklov se pojavljajo kot opcije skozi celoten proces od nabave do prodaje. V določenih primerih je možno tudi avtomatizirati konfiguracijo izdelka (PCM – Product Configuration Management).

 

 

 

 

 

 

Poleg opisanih lastnosti Infor M3 ERP rešitev odlikuje še množica drugih funkcionalnosti, ki so jih avtorji te rešitve razvili skozi več kot 30 let in ki ji dajejo temu ERP-ju edinstveno podobo in način uporabe. To se kaže tudi v priljubljenosti Infor M3, saj je M3 med najbolj razširjenimi in uveljavljenimi svetovnimi informacijskimi rešitvami v modni industriji in v industriji hrane in pijače.

Infor M3 CE v oblaku

Obseg potrebnih prilagoditev za katerokoli od zgoraj naštetih branž je pri Infor M3 zelo majhen in se pravzaprav zaokroži pri izdelavi specifičnih poročil za uporabnika. Zaradi tega je rešitev zelo primerna za uporabo v oblaku (Cloud) in je ena prvih Infor rešitev, ki jo je podjetje dalo na razpolago v Oblak (Multi Tenant Cloud Solution). Spodnja slika prikazuje vsebino Cloud Edition Infor M3 na primeru variante za modno industrijo, podobno je za vsako od zgoraj naštetih gospodarskih panog. Pomembno je, da temelji na enotni Infor platformi Infor OS, ki med drugim vsebuje tudi Dokumentni sistem (IDM – Infor Document Management), integracijska orodja (Middelware), sistem za generiranje poročil itd.

 

Aplikativno rešitev Infor M3 CE (Cloud Edition) sestavljajo:

 • ERP rešitev Infor M3 kot jedro,
 • opcijske rešitve, med njimi inteligentno planiranje, sistem za podporo skladiščnemu poslovanju in proizvodnji (Mobility – skenerji, tablice, …, iOS ali Android)
 • sistem za spremljanje življenjskega cikla izdelka (PLM) od razvoja do umiranja,
 • podporo internetni prodaji s pomočjo konfiguriranja izdelka na internetu (WEB prodaja),
 • Poslovna inteligenca (BI), ki uporablja BIRST tehnologijo.

Do takšne rešitve v oblaku uporabnik dostopa preko AWS (Amazon Web Services), naročnik plačuje mesečno uporabnino.

Odgovor na specifične zahteve industrije s standardnimi mikro-vertikalami

Infor M3 odlikujejo edinstvene funkcionalnosti za gospodarske panoge kot so npr. proizvodnja in distribucija hrane in pijače, industrija mode in modnih dodatkov, proizvodnja in distribucija kemijskih izdelkov in kozmetik. Znotraj posamičnih panog je Infor razvil standardne funkcionalnosti za posamične mikro vertikale.

Edinstven pristop k uvajanju ERP

Orodje omogoča, da se uvedba začne na pred nastavljenem in pred definiranem sistemu, ki že vsebuje osnovne podatke (parametre) podjetja z organizacijsko strukturo, uporabnike, nastavitve, matične podatke in poslovne procese specifične za industrije ki jih M3 uspešno pokriva.

ERP zasnovan za upravljanja velikega števila večdimenzionalnih artiklov

Primerna rešitev za uporabnike, ki se soočajo z sorazmerno obsežnim vnosom novih matičnih podatkov, ki vplivajo na nabavo, proizvodnjo in prodajo posameznega artikla.

Infor M3 – EPR v oblaku

Obseg potrebnih prilagoditev pri Infor M3 zelo majhen in se zaokroži pri izdelavi specifičnih poročil za uporabnika. Zaradi tega je rešitev zelo primerna za uporabo v oblaku kot »Cloud Edition Infor M3«. Do rešitve v oblaku uporabnik dostopa preko AWS (Amazon Web Services), naročnik plačuje mesečno uporabnino.

 

INFOR Factory track

Rešitev je namenjena zajemu podatkov z Bar Code (ali RFID) sistemom za označevanje in omogoča on-line simulacijo sej ERP sistema na ekranih čitalcev črtne kode v logičnem zaporedju izvajanja skladiščnih procesov. Podjetja opremljena s tem robustnim sistemom za zanesljiv zajem podatkov v realnem času so učinkovitejša, proizvodni in logistični procesi pa se poenostavijo.

Z Infor Factory track sistemom uporabniki delajo s poenostavljenimi ekrani, ki prikazujejo samo podatke, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Uporabniki izberejo transakcijo in zajamejo podatek. Sistem sam skrbi za sinhronizacijo z ERP sistemom, kot da bi se vse transakcije izvajale skozenj.  

INFOR Automotive

Rešitev predstavlja nadgradnjo klasičnega ERP-sistema in je namenjena predvsem podjetjem, ki delujejo v avtomobilski industriji, kjer so prisotni specifični poslovni modeli ter proizvodnja poteka po principu napovedi prodaje, temelječe na dolgoročnih pogodbah, ter odpoklicev, ki se vršijo prek EDI-sporočil. Rešitev zajema predpripravljene predloge (op. Template) za komunikacijo med t. i. OEM in Tier 1–3 partnerjev. Pri tem je pomembno, da so podprti različni komunikacijski protokoli in omogočen nadzor uspešnosti izmenjave podatkov.

Omenjene predloge so pripravljene do stopnje, ki zajema vse potrebne podrobnosti, ki jih je pri izmenjavi podatkov s posameznim poslovnim partnerjem treba upoštevati (npr. Daimler Benz, VW, PSA, Wabco itd.).

Hidox FormDesigner

Hidox Form Designer je programska oprema, ki omogoča izdelavo grafično dodelanih dokumentov iz ERP-sistema.

Glavne prednosti take rešitve so:

 • 2-krat hitrejša izdelava dokumentov v primerjavi s standardnimi orodji ERP-sistema;
 • hitra namestitev;
 • preprosta uporaba, če ima uporabnik predznanja ERP-sistema;
 • dokumente je mogoče prilagoditi celostni podobi uporabnika (omogočen vnos slik, večdimenzionalnih črtnih kod …);
 • aplikacija je razvita z enako logiko, kot jo uporablja ERP-sistem, in je z njim v celoti integrirana (ni podvojenega dela).

 

Primer:

INFOR CPQ

Imate zapleten proces naročanja, ki traja predolgo? Ponujate nabor različnih možnosti, ki jih vaša stranka/prodajalec lahko izbere pri naročilu vašega izdelka? Bi s poenostavitvijo postopkov naročanja radi postali prva izbira svojih naročnikov?

Če je odgovor na katero od zgornjih vprašanj »Da«, je za vas prava rešitev Infor CPQ (Configure Price Quote). Program omogoča izdelavo vprašalnikov za posamezen izdelek, prek katerih lahko vaš naročnik sestavi končno konfiguracijo želenega izdelka. Glede na postavljena pravila sistem omogoča tudi sproten izračun končne cene stranki prilagojenega artikla. Vprašalnik se gradi s postavljanjem grafičnih elementov in nastavljanjem lastnosti teh elementov, pri čemer programersko znanje ni potrebno. Končni rezultat izpolnjenega vprašalnika so izdelek, prilagojen željam stranke, cena izdelka ter kosovnica in postopki, ki se uporabijo v proizvodnem delu na ravni ERP-rešitve.

Sestavni del rešitve je spletna aplikacija Sales Portal. Prek te vaši naročniki pripravijo ponudbe, hkrati pa aplikacija v vaš (ERP) sistem potrjene ponudbe pošilja kot prodajna naročila. V primeru izdelka, ki ga je možno konfigurirati, se zažene tudi konfigurator Infor CPQ. Možno je naročati tudi izdelke, ki se ne konfigurirajo. Kot moderna aplikacija omogoča izdelavo vizualnega kataloga izdelkov in naročanje neposredno iz kataloga. Z uporabo Sales Portala svoja pravila o konfiguraciji izdelkov ter različnih možnostih in kombinacijah odprete navzven do vaše distributerske mreže ali končnega kupca in tako pospešite proces naročanja.

Intuitivnost

Infor CPQ omogoča intuitiven način izbora dodatnih možnosti končnega izdelka.

Prihranek časa

Infor CPQ skrajša postopek naročanja in dobave.

Lažje določanje cene

Cena končnega izdelka je znana takoj po zaključku vprašalnika.

Lažje dodajanje novih izdelkov

Pospešitev lansiranja novih izdelkov v distributersko mrežo.

INFOR OS

INFOR OS je novo intuitivno okolje, ki omogoča vodenje dnevnega poslovanja v enotnem okolju, v katerega lahko vključimo tako INFOR kot druge aplikacije.

Infor OS (Operating Service) je okolje, v katerem tečejo aplikacije Infor. Omogoča naslednje funkcionalnosti: vključevanje aplikacij, enotno vstopno točko za vse rešitve z uporabo ene same prijave v vse aplikacije, komunikacijo med posameznimi aplikacijami in dogodki znotraj okolja, obveščanje uporabnikov o dogodkih, preprost sistem za upravljanje dokumentacije in povezanih vsebin ter nastavljanje hitrih vpogledov in bližnjic neposredno na vstopni strani. Del Infor OS je Infor ION, s katerim se omogoči izmenjavo podatkov med različnimi aplikacijami, tudi zunanjimi, ki niso integrirane v Infor OS. Možno je preprosto nastavljanje opozoril, brez programerskega znanja, ter uporaba delotokov, prek katerih uporabniki lahko potrjujejo izvedbo določenih akcij v povezanih aplikacijah. Hitre vpoglede prek gradnikov na vstopni strani uporabniki lahko nastavljajo sami, kar pomeni, da si lahko vsak vstopno stran opremi z informacijami, ki so pomembne za njegovo delo in odločitve. Okolje povzema načine komunikacije, ki jih danes uporabniki uporabljajo tudi v svojem prostem času z uporabo družbenih omrežij. Uporabniki si med sabo na preprost način lahko izmenjujejo vpoglede v dele aplikacije, kjer je potrebna medsebojna komunikacija, brez katere ni mogoče sprejeti končnih odločitev.

Enotno okolje

Enotno delovno okolje za vse aplikacije z enotno in eno samo prijavo v vse povezane aplikacije.

Integriranost

Integriranost aplikacij v sodobnem vmesniku.

Kolaboracija uporabnikov

Komunikacija med uporabniki na način, kot je znan iz družbenih omrežij.

Delovanje na mobilnih napravah

Infor OS je prilagojen delovanju na mobilnih napravah.

Prilagodljivost

Prilagodljivost vstopnih zaslonov, s tem uporabnik takoj ob prijavi dobi informacije, potrebne za delovni proces.

INFOR ASK.BI

Rešitev napredne analitike ASK.BI je orodje za pripravo poročil in analitike, ki podpira poslovno odločanje. Rešitev se po funkcionalnostih prilagodi glede na potrebe naročnika in se lahko pozneje nadgradi in razširi na druga področja, saj omogoča povezavo s katerimkoli virom podatkov. Z visoko sposobnostjo prilagajanja vsakemu uporabniku posebej je ASK.BI rešitev prihodnosti.

Rešitev ASK.BI temelji na polno dokumentiranem podatkovnem skladišču, kar omogoča strankam Infor hitro izdelavo prenosa podatkov v podatkovno skladišče. Strokovnjaki, ki so sodelovali pri oblikovanju rešitve, imajo več kot 20 let izkušenj s področja kontrolinga, ERP-, CRM-, SCM-, MES- in HRM-sistemov. Sodobna programska rešitev ni zgolj implementacija kupljenih programskih licenc, pač pa je celovita rešitev, ki zahteva agilni pristop k implementaciji in prilagajanju zahtevam posamezne stranke.

Ponuja možnost povezave s katerokoli različico Infor ERP-sistema in vsemi vrstami ostalih delnih rešitev »Ad on« s področja programske opreme. Podatke prikazuje na inovativne načine s pomočjo tabel, grafov, vrtilnih tabel, t. i. “drilldown” pogledov, predikcije, časovnih vrst itd. Z visoko sposobnostjo prilagajanja vsakemu uporabniku posebej predstavlja rešitev ASK.BI rešitev prihodnosti.

Primeri rešitev, zgrajenih na platformi ASK.BI:

 • rešitev za podporo poslovnem odločanju v manjših specifičnih okoljih,
 • rešitev za informatizacijo sistema nadgrajevanja in stimulacij v proizvodnih podjetjih,
 • rešitev za podporo poslovnem odločanju kot rešitev za implementacijo Managerskega Informacijskega Sistema – MIS,
 • rešitev za podporo oddaje, spremljanja, analiziranja poslovnih poročil,
 • rešitev za podporo procesa planiranja (bilance, izkazi …),
 • rešitev za spremljanje fakturirane realizacije v specifičnem projektno-horizontalno orientiranem okolju,
 • rešitev za aktivni nadzor dela v proizvodnji (proizvodni kontrolni center, interaktivni TV zasloni …).

Preprosta integracija

ASK.BI ponuja možnost povezave na katerokoli različico Infor ERP-sistema in vse vrste ostalih delnih rešitev »Ad on« s področja programske opreme.

Strokovno znanje

Strokovnjaki, ki so sodelovali pri oblikovanju rešitve, imajo več kot 20 let izkušenj s področja kontrolinga, ERP-, CRM-, SCM-, MES- in HRM-sistemov.

Primerna za različne tipe organizacij

Družina rešitev, ki je zgrajena na osnovi ASK.BI, je primerna tako za mala, srednja in velika podjetja s specifičnimi analitičnimi potrebami.

Odlična uporabniška izkušnja

Rešitev ASK.BI omogoča preproste in lahko razumljive poglede ter hitro in lično analizo podatkov. Hkrati uporabniku omogoča »googlanje« po podatkih organizacije.

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Ponosni smo, da upravičimo zaupanje naših strank

Peter Šifrer
Direktor sektorja za finance in administracijo

Kot zanesljiv in profesionalni partner se je družba S&T izkazala tudi pri podpori pri poslovanja v tujih državah z zagotavljanjem ustreznih zakonskih lokalizacij in lokalne podpore pri izvedbi.

Preberite več

Tadej Glavič
CIO

Uvedba enotnega PIS na vseh lokacijah je bila ključnega pomena za Intra Group. Rezultati operacije se kažejo tudi v zelenih številkah, leto za letom.

Preberite več

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI