EN
SI

SAP rešitve

SAP ERP in ostali integrirani SAP sistemi za celovito podporo poslovanju podjetja.

SAP ERP in drugi integrirani SAP-sistemi za celovito podporo poslovanju podjetij.

SAP ERP je informacijska platforma, na kateri tudi največja in najuspešnejša podjetja temeljijo svojo digitalno transformacijo. Ogromno industrijskega znanja, združenega v predpripravljene procese, in najboljše prakse omogočijo podjetjem, da lahko svojo pozornost usmerijo na posel, svoje izdelke ali storitve, stranke, zaposlene in inovativne poslovne modele. SAP ERP pa s svojo modularno zasnovo in posebnimi specialističnimi rešitvami poskrbi, da informatika podpira ideje poslovodstva in odpira nove. Hkrati pa zagotavlja stabilnost in zanesljivost v delovanju in omogoča transparentnost informaciji za prave odločitve.

SAP ERP – S4/SAP R3

Informacijski sistem SAP je sinonim za poslovno-informacijski sistem, ki ga uporabljajo uspešna podjetja.

SAP ERP, tako prejšnja različica R3 kot tudi sodoben S4, je zagotovo vodilna svetovna rešitev na področju ERP-sistemov. Postal je prava informacijska platforma, ki vam nudi vsa orodja za učinkovito in uspešno upravljanje podjetja na področju financ, računovodstva, kontrolinga, HR, prodaje, marketinga, verige oskrbe, proizvodnje, vzdrževanja, e-poslovanja … Omogoča vam uporabo najboljših svetovnih praks, oblikovanih znotraj posamezne industrijske veritkale, in predpripravljenih specifičnih procesov. Ena platforma za vse procese ali vsa podjetja v skupini s poenotenimi procesi je dobro izhodišče za digitalno preobrazbo vašega podjetja.

Industrijske vertikale

Omogoča uporabo najboljših praks, razvitih iz specifičnih zahtev, ki se pojavljajo znotraj posameznih industrij.

Poenostavljeno upravljanje poslovanja

Enoten sistem, poenotenje procesov in poslovna analiza vam omogočajo učinkovito upravljanje podjetja.

Vodilni na trgu

SAP je vodilni ponudnik informacijskih rešitev na svetovnem trgu. Močna je tudi partnerska mreža.

Preverjena platforma

Dolgoletna prisotnost na trgu in stabilnost delovanja v najzahtevnejših okoljih skupaj s prodornim inovativnim pristopom k digitalni preobrazbi zagotavlja varnost naložbe.

SAP SuccessFactors – kadrovski management

Sodoben modularno zasnovan kadrovsko-informacijski sistem v oblaku.

SAP SuccessFactors je najbolj sprejeta kadrovska programska oprema Software-as-a-Service (SaaS) na svetu in je že od leta 2009 vodilna HRM-rešitev glede na Gartnerjev kvadrant. V HRM-sistem SAP SuccessFactors so vgrajene najboljše svetovne kadrovske prakse, ki omogočajo kadrovikom, vodjem in zaposlenim izvajanje in sodelovanje v kadrovskih procesih na intuitiven način. Močna kadrovska analitika omogoča kadrovikom in vodstvu podjetja hitre vpoglede v trenutno stanje in sprejemanje odločitev na podlagi realnih podatkov o zaposlenih.

S SAP SuccessFactors stopite na pot digitaliziranega kadrovskega menedžmenta:

SAP SuccessFactors Employee Central Optimizacija in digitalizacija kadrovske administracije.
SAP SuccessFactors Recruiting Management Hitro iskanje in kakovostna selekcija kandidatov.
SAP SuccessFactors Onboarding Strukturiran proces uvajanja novozaposlenih.
SAP SuccessFactors Perfromance & Goals Pregledno in objektivno ocenjevanje uspešnosti zaposlenih.
SAP SuccessFactors Succession & Development Načrtovanje nasledstev in razvijanje talentov.
SAP SuccessFactors Compensation Pregledni modeli nagrajevanja in upravljanje kadrovskega proračuna.
SAP SuccessFactors Learning Upravljanje izobraževanj in izvajanje e-izobraževanj.
SAP SuccessFactors Workforce Analytics Vpogled v HRM izzive in priložnosti s povezovanjem kadrovskih in poslovnih podatkov.
SAP SuccessFactors Workforce Planning Analize tveganj, izdelava scenarijev in napovedovanje potreb po zaposlenih v prihodnosti.

Modularno zasnovana rešitev

Zgradite sodoben kadrovsko-informacijski sistem po korakih z izbiro enega ali različnih kombinacij modulov glede na vaše kadrovske potrebe.

Vgrajene najboljše kadrovske prakse

Velika možnost izbire med že vgrajenimi kadrovskimi praksami (npr.: kompetenčnimi modeli), ki jih lahko prilagajate.

Nadgradnja sistema 4-krat letno

Kvartalno posodabljanje in sledenje svetovnim in lokalnim zahtevam na kadrovskem in zakonodajnem področju (GDPR).

Mobilno upravljanje

Preprost način sodelovanja v kadrovskih procesih na samopostrežnem portalu za zaposlene in vodje tudi prek mobilne aplikacije.

Podatkovno skladišče in poslovna analitika

Analitika v podjetjih postaja ključna za pridobitev konkurenčne prednosti. Business inteligence zagotavlja analitični vpogled in analizo, ki pomaga pri hitrejšem in predvsem kakovostnejšem sprejemanju odločitev.

Z razvojem digitalnega poslovanja so se pričakovanja glede aplikacij za analitiko spremenile. Poslovni kupci in uporabniki potrebujejo rešitve, ki jim na preprost način omogočijo finančno konsolidacijo, planiranje, vzpostavitev in pregled »KPI«, poročanje za različne ravni itd. SAP je proizvajalec, ki ta pričakovanja izpolnjuje s svojimi rešitvami za Poslovno analitiko, ki temeljijo na SAP BW-platformi in sodobni tehnologiji SAP HANA, kjer se vizualizacija ključnih podatkov izvaja s SAP BOBJ-naborom orodji ali po potrebi na SAP Analytics Cloud-platformi.

 

Pospešite digitalno preobrazbo z rešitvami za poslovno analitiko, ki vam bodo omogočale hiter in natančen vpogled v vaše poslovanje ter optimiziranje poslovanja na podlagi empiričnih podatkov, pridobljenih iz SAP in drugih sistemov.

 

Naše svetovanje na področju analitike vam bo pomagalo vzpostaviti procese, ki bodo podpirali vaše poslovne potrebe in razvoj organizacije.

 

Hitrost

Pridobite realne časovne poslovne informacije iz SAP in drugih sistemov.

Preprostost

Preproste ad hoc poizvedbe, poročanje in analiza.

Enotnost

Preprosto zagotavljanje informacij po vsej organizaciji z enotnimi BI-orodji.

Razširljivost

Izkoristite fleksibilno in prilagodljivo informacijsko infrastrukturo.

SAP Ariba – strateška nabava

Vodilna rešitev za celovito upravljanje strateške nabave. Kombinacija globalno vodilne B2B-tehnologije in največjega omrežja poslovnih partnerjev.

SAP Ariba je skupek modularnih oblačnih rešitev, namenjenih nabavnim aktivnostim. Obsega področja, kot so sourcing, obvladovanje pogodb, obvladovanje dobaviteljev, operativno nabavo in nadzor porabe.

Sourcing omogoča pripravo povpraševanj in dražb ter njihovo posredovanje dobaviteljem. Prejete ponudbe lahko primerjamo z uporabo vnaprej definiranih scenarijev in izberemo najugodnejšo.

Na področju obvladovanja pogodb nam SAP Ariba pomaga pri pripravi nabavnih pogodb, omogoča sledenje spremembam, zagotavlja verzioniranje in digitalno podpisovanje.

Pri obvladovanju dobaviteljev SAP Ariba omogoča pridobivanje, kvalifikacijo in ocenjevanje dobaviteljev ter spremljanje njihovega napredka. V pomoč je tudi dostop do Ariba Networka, največjega globalnega B2B-omrežja z več kot 2,8 milijona podjetij.

SAP Ariba omogoča centralizacijo operativne nabave. Prednost tega je možnost obdelave nabavnih dokumentov in vhodnih računov v SAP Aribi namesto v ERP-sistemu. Pri tem je z obstoječim ERP zagotovljena integracija v realnem času.

Nad vsemi aktivnostmi pa bdi zelo napredna funkcionalnost nadzora porabe, ki nam omogoča podroben vpogled v samo porabo in pomaga pri iskanju še neizkoriščenih možnosti za prihranke.

SAP Ariba je primerna tako za podjetja, ki so že investirala v SAP-rešitve in želijo nadgraditi obstoječ sistem na področju nabave ter odnosov z dobavitelji, kot za podjetja, ki iščejo namensko orodje za spopadanje s specifičnimi izzivi nabavnega procesa.

Modularna oblačna rešitev

Obsega področja, kot so sourcing, obvladovanje pogodb, obvladovanje dobaviteljev, operativno nabavo in nadzor porabe.

Nadzor

100-odstoten nadzor nad porabo in pomoč pri iskanju še neizkoriščenih možnosti za prihranke.

Preprosta uporaba

Poenostavljeno iskanje in potrjevanje dobaviteljev.

Mobilnost

Mobilna aplikacija za nadzor in potrjevanje dokumentov.

Ariba Network

Največje globalno B2B-omrežje z več kot 2,8 milijona podjetij.

SAP TM – Transportation Management

SAP TM podpira upravljanje transporta blaga med različnimi deležniki v procesu fizičnega premika blaga v dobavni verigi.

SAP TM ponuja celovit pregled in nadzor nad logističnimi procesi organizacije ne glede na to, ali je organizacija proizvodno podjetje ali ponudnik transportnih storitev.

Podpira vse vrste transporta (cestni, železniški, pomorski, zračni), od preprostih kamionskih prevozov in distribucije (FTL, LTL), do kompleksnih multimodalnih prevozov (FCL, LCL, Air). Napredne funkcionalnosti sistema omogočajo optimizacijo v procesu planiranja transporta, z maksimalno izrabo razpoložljivih zmogljivosti, določitvijo optimalne poti in časov prevzema in dostave.

Pri izvajanju optimizacije plana sistem omogoča uporabo širokega nabora omejitev in prepovedi, ki zagotovijo, da se izvedba transportnega naročila sklada s procesnimi, zakonskimi, okoljskimi in drugimi predpisi ali regulativami. Učinkovit nadzor izvedbe zagotavlja, da se v primeru odstopanj uporabnik hitro odzove. Tako lahko izvede potrebne aktivnosti za odpravo le-teh in obvešča o spremembah v izvedbi (obvesti kupca o zamudi, pre-planira …).

SAP TM omogoča standardno elektronsko izmenjavo podatkov z drugimi sistemi znotraj organizacije ali zunaj nje (kupci, dobavitelji …). Integracija z osnovnim poslovnim sistemom pa zagotovi, da se na osnovi naprednega obračuna transportnih storitev v SAP TM, izda ali knjiži račun za opravljene transportne storitve.

Znižanje stroškov

Pripravi optimiziran, izvršljiv plan transporta, ki zagotavlja znižanje skupnih stroškov transporta.

Izboljšanje storitev

Izboljšani uporabniški vmesniki zagotavljajo pregled in spremljanje vsakega koraka v logističnem procesu.

Odzivnost in točnost

Omogoča hitre reakcije na odstopanja v procesu planiranja ali izvedbe, ter takoj spremeni planirano.

Prave poslovne odločitve

Analiza porabe transportnih stroškov, ki omogoča pravilne odločitve pri izbiri izvajalcev, načinov izvedbe, sredstev …

Skladnost

Možnost preverjanja mednarodnih regulativ in okoljskih zahtev v procesu planiranja izvoznih poslov.

Povezljivost

Celostna podpora poslovnemu procesu, z omogočenim povezovanjem z ostalimi internimi in eksternimi sistemi.

SAP B2B-integracije

Celovita rešitev za B2B-poslovanje na osnovi EDI-standardov

SAP B2B Connector je dodatna komponenta za »SAP Netweaver Process Integration« in »Orchestration«, ki omogoča vzpostavitev podpore poslovanja s poslovnimi partnerji zunaj vaše organizacije. Z implementacijo rešitve se pridobi B2B-adapterje, konverzijo EDI-sporočil ter vse ostalo, potrebno za izmenjavo EDI-dokumentov z vašimi partnerji. Z implementacijo se bo pokrivanje vaših potreb po EDI-komunikacijah združilo na enem mestu, kar bo olajšalo nadzor in potrebne razširitve.

Povezljivost

Neposredno povezana rešitev s sistemom SAP Process Orchestration.

Hitra vpeljava v okolje

Prednastavljena mapiranja za različne standarde omogočajo hitro implementacijo. (max 15 besed)

Podprte vse EDI-komunikacije

Podprti so vsi glavni komunikacijski protokoli.

Varnost

Zagotovljena varnost komunikacije z uporabo najnovejših varnostnih standardov.

Preglednost

Izboljšana preglednost in prilagodljivost poslovanja.

SAP EAM – upravljanje sredstev

Upravljalci sredstev se srečujejo z iskanjem učinkovitih načinov za čim boljše izkoriščanje le-teh. Sem sodi zmanjševanje izpadov opreme zaradi okvar, zagotavljanje varnosti pri delu, nemoteno obratovanje sredstev in zagotavljanje kakovostne izdelave ob zmanjšanju stroškov vzdrževanja.

Stroški vzdrževanja zaradi nepredvidenih zastojev v delovanju sredstev lahko znatno vplivajo na končno ceno izdelkov. Učinkovita preventiva, tudi na področju upravljanja sredstev, izhaja iz spoznanja, da je bolje preprečevati kot zdraviti.

Pri postavitvi sistema preventivnega vzdrževanja je osnovno izhodišče pravočasna zamenjava delov sredstev glede na njihovo pričakovano obrabo. Pričakovana obraba se določa na osnovi količine izdelanih izdelkov, časa obratovanja ali na zahtevo dobavitelja sredstev zaradi ohranjanja garancijskih in drugih pogojev.

Ob nadgraditvijo sistema preventivnega vzdrževanja z ustreznim nadzornim sistemom po ključnih točkah opreme se zamenjava delov sredstev izvede glede na dejansko stanje opreme. S tem se lahko podaljša življenjska doba rezervnih delov in posledično zmanjša stroške vzdrževanja.

Integriran sistem SAP EAM, ki je tesno povezan s SAP ERP-sistemom, omogoča nadzor nad aktivnostmi in materiali v procesu vzdrževanja in s svojo transparentnostjo omogoča večjo učinkovitost proizvodnega procesa in vzdrževanja opreme.

Stabilnost delovanja opreme

Zmanjšanje nepričakovanih izpadov in s tem motenj v procesu proizvodnje.

Oskrba z viri

Pravočasno zagotavljanje materialnih virov, notranjih in zunanjih izvajalcev za izvedbo vzdrževanja.

Nadzor nad stroški

Planiranje stroškov vzdrževanja ter nadgradenj in primerjava z dejanskimi stroški.

Pravočasnost ukrepanja

Nadzor nad izvajanjem ukrepov prek mobilnih aplikacij.

Integracija

Neposredna povezava z drugimi področji poslovanja, kot jih nudi ERP-sistem (nabava, zaloge, HR, kontroling, kakovost …).

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Ponosni smo, da upravičimo zaupanje naših strank

Tonči Cerar
Direktorica za informatiko skupine Helios

S prenovo okolja SAP ERP smo pridobili najnovejše tehnologije, ki poleg večje zanesljivosti in lažjega upravljanja omogočajo tudi hitrejše procesiranje podatkov ter optimizacijo poslovnih procesov.

Preberite več

Asmir Nuhanovič
IT direktor

V S&T so vzpostavili zanesljivo in celovito integracijo na področju logistike, ki vključuje elektronsko izmenjavo dokumentov med sistemom SAP in sistemom logističnega partnerja v Nemčiji.

Preberite več

Renata Hlastec
Vodja službe informacijskih tehnologij

Od svojih dobaviteljev pričakujemo partnerski odnos, visoko stopnjo strokovnosti, poglabljanje v poslovne izzive, proaktiven in korekten odnos. Vse to podjetje S&T izpolnjuje v celoti.

Preberite več

Slavko Ovčina
Direktor IT in procesov

S podjetjem S&T Slovenija sodelujemo na področju IKT-storitev že več kot 15 let. Do danes smo zgradili neke vrste partnerski odnos in skupaj s podjetjem S&T razvijamo ERP-sistem.

Preberite več

Pomembni dokumenti

SAP TM - Transportation Management

SAP TM je funkcionalnost informacijskega sistema, ki pokriva upravljanje transporta blaga med različnimi deležniki v procesu fizičnega premika blaga v dobavni verigi, iz točke odpreme do točke dostave, ter vse ostale aktivnosti, povezane s to izvedbo (združevanje, preklad, carinjenje, spremljanje izvedbe, plačila …)

Prenesi
Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI