EN
SI

Sodelovanje in produktivnost

Dobro in hitro opravljeno delo je v današnjih razmerah možno le s sodelovanjem vseh sodelavcev, ki zahteva skupno delo v dokumentih, deljenje vsebin in različne tipe multimedijskih komunikacij. Sodelovanje mora biti omogočeno od koderkoli, s katerekoli naprave, na varen in preprost način.

Sodelovanje in produktivnost

Delovno okolje zaposlenega že dolgo ni več zaprta pisarna. Rešitve, ki podpirajo učinkovito delo uporabnikov, omogočajo delo s katerekoli naprave in varno hranjenje dokumentov, dandanes večinoma v oblaku, s čimer se izognemo skrbi za arhiviranje podatkov vsake delovne postaje ter zagotovimo boljšo varnost in skladnost z varnostnimi politikami in regulativo, kot je npr. GDPR.

Ključni poudarek je na učinkoviti komunikaciji in sodelovanju med vsemi vpletenimi, tako z delom v skupnih dokumentih kot tudi s komunikacijo prek različnih komunikacijskih kanalov (govor, besedilo, video, deljenje vsebin oz. multimedija). Vse to mora biti preprosto, intuitivno, ekonomično in varno.

Virtualizacija delovnega okolja

Z virtualizacijo delovnega okolja omogočite zaposlenim popolno svobodo pri delu z njihove najljubše naprave, kjerkoli in ob kateremkoli času, hkrati pa organizaciji zagotovite visoko raven varnosti, obvladovanja okolja in podatkov, stroškovne učinkovitosti in skladnosti.

Rešitve za virtualizacijo delovnega okolja omogočajo uporabnikom dostop do aplikacij ne glede na lokacijo ali napravo ter jim tako v ključnih trenutkih omogočijo dostop do relevantnih informacij.

Varnost in varovanje podatkov je danes osrednja tema in organizacije lahko s pomočjo virtualizacije aplikacij centralizirajo podatke v svoja dobro varovana okolja (podatkovne centre) in tako zagotovijo visoko raven zaščite podatkov, nadzora uporabe in skladnosti.

Z virtualizacijo delovnega okolja oziroma aplikacij organizacije zmanjšajo tveganje vnosa zlonamernih programskih kod, saj je dostop glede na politike omogočen samo do dovoljenih objavljenih aplikacij, ki tečejo v nadzorovanem okolju, tako da so uporabniške naprave na ta način ločene od notranjega omrežja in podatkov.

Organizacijam virtualizacija aplikacij in namizij omogoča učinkovitejšo rabo računalniških virov, centralizacijo, poenostavljeno upravljanje aplikacij, namizij in podatkov.

Ne nazadnje pa rešitve za virtualizacijo aplikacij in namizij omogočajo uporabnikom varno mobilnost, saj je lahko tako uporabnikovo delovno mesto cel svet in njegovo delovno okolje poljuben nabor naprav, od osebnega računalnika do telefona, ki jih seveda lahko uporabljajo tako v službene kot zasebne namene.

Mobilna produktivnost

Zagotovite mobilnost uporabnikov in BYOD brez ogrožanja varnosti podatkov ali sistemov.

Varnost in skladnost

Vzpostavite nadzor nad dostopom in uporabo podatkov in aplikacij skladno s politikami in drugimi regulatornimi ali zakonskimi zahtevami.

Preprostejše upravljanje

Zmanjšajte kompleksnost IT-okolja s centralizacijo podatkov, upravljanjem aplikacij in avtomatizacijo opravil.

Stroškovna učinkovitost

Zmanjšajte stroške s poenostavitvijo upravljanja aplikacij, namizij in podatkov.

Podpora skupinskemu delu

Sodobne rešitve za podporo skupinskemu delu skupinam na enem mestu omogočajo dostop do vseh potrebnih informacij in sodelovanje, prilagojeno načinu dela v posamezni skupini in njenim ciljem.

Vsaka skupina je edinstvena in ima svoje zahteve in način dela. Članom skupine moramo omogočiti učinkovito sodelovanje, ki bo skupini omogočilo doseganje cilja, pa naj bo ta izvedba projekta, priprava nove prodajne iniciative, razvoj naslednje generacije izdelka ali pa naslednji teambuilding dogodek.

Prilagojeno prepletanje in povezava storitev, kot so klepet skupine, spletna srečanja in sestanki, soavtorstvo, varna skupna rabo datotek, e-pošta skupine, glasovna in videokomunikacija ter spletna mesta, omogočajo učinkovito in varno upravljanje ter izmenjavo informacij med člani znotraj skupine. Z različnimi tipi odjemalcev (prenosniki, tablice, telefoni), pravimi orodji in varno komunikacijo lahko podpirajo delo skupine kadarkoli in kjerkoli. S preprostim vključevanjem deležnikov izven organizacije omogočimo sodelovanje tudi našim pomembnim partnerjem ali drugim interesnim skupinam.

Sodelovanje skupine lahko dodatno podpremo z vpogledom v podatke iz različnih poslovnih aplikacij ali podatkovnih virov (ERP, CRM ali različne zbirke podatkov), nad katerimi omogočimo spremljanje in analizo najrazličnejših podatkov v živo s preprostimi nadzornimi ploščami, interaktivnimi poročili in preglednimi ponazoritvami podatkov.

Učinkovito delo

Vsi ažurni dokumenti so na voljo vsem sodelujočim.

Poenostavljena komunikacija

Preprosta in varna komunikacija s katerekoli naprave.

Podpora vsem tipom komunikacij

Rešitev podpira vse tipe komuniciranja: govorno, pisno in slikovno/multimedija.

Preprosta integracija

Preprosta integracija s poslovnimi aplikacijami (ERP, CRM …).

Poenotene komunikacije

Poenotene komunikacije so temeljna platforma za učinkovito in preprosto komuniciranje v organizaciji in z zunanjimi udeleženci.

Poenotene komunikacije so platforma, ki združuje različne komunikacijske poti, kot so telefonija, video, kratka sporočila. So temelj za učinkovito skupinsko delo in omogočajo sočasno komunikacijo udeležencev ter deljenje vsebin in skupno delo v dokumentih, vse to na varen in preprost način, od koderkoli in s katerekoli naprave. Ob tem je treba upoštevati, da mora biti komunikacijska platforma odprta tudi za povezovanje z zunanjimi partnerji/strankami.

Poenotene komunikacije so ključne za učinkovito delo zaposlenih v organizaciji in za dobro komunikacijo s strankami, ki pričakujejo različne komunikacijske kanale, saj govorna komunikacija izgublja delež na račun ostalih načinov, kot so kratka sporočila (angl. instant messaging), videokomunikacija, pa vse do komunikacije prek družbenih omrežij.

Ne nazadnje je omogočeno tudi beleženje (snemanje) komunikacij tako zaradi zahtev po skladnosti poslovanja kot zaradi izboljševanja kakovosti poslovanja in zadovoljstva strank. Videokonference (v živo ali posnete) so lahko tudi učinkovito orodje za izobraževanje uporabnikov.

Podpora učinkovitemu skupinskemu delu.

Varna, preprosta in ekonomična uporaba.

Podpora vsem tipom komunikacij

(govorna, pisna in slikovno/multimedija).

Skladnost z regulativo.

Naši partnerji so vrhunski svetovni proizvajalci

Ponosni smo, da upravičimo zaupanje naših strank

Franc Škaler
Vodja poslovne informatike

S pomočjo našega partnerja S&T Slovenija smo intranet portal spremenili v glavno informacijsko in povezovalno središče za vse zaposlene.

Preberite več

Boris Špoljar
Vodja službe informatike

Izbira rešitve za rezervno lokacijo ni bila enostavna. Podjetje S&T je pripravilo stroškovno optimalno rešitev, ki je hkrati tudi enostavna za upravljanje.

Preberite več

Kontakti

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt-iskratel.si

ALI