EN
SI

Slovenski regionalno razvojni sklad o S&T

Deli novico

Slovenski regionalno razvojni sklad sodeluje s S&T Slovenija, d. d., od leta 2013. Sodelovanje je bilo vzpostavljeno zaradi potrebe po celoviti aplikativni rešitvi na področju bančnega vodenja kreditnih pogodb, tako za pravne kot za fizične osebe, z vsemi potrebnimi analitičnimi evidencami. Tako smo v začetku leta 2014 vzpostavili osnovno aplikativno rešitev SiBank-KR, pozneje pa to rešitev povezali z ostalimi aplikacijami v lokalnem okolju. Dobili smo celovito rešitev, ki nam omogoča kvaliteten pregled nad obstoječim kreditnim portfeljem. V bodočnosti predvidevamo poglobljeno sodelovanje predvsem na področju predvidevanja gibanj sekundarnih finančnih trgov in na podlagi tega minimaliziranje kreditnih tveganj.Glede na to, da sodelujemo na področju specializirane rešitve za finančne trge, pričakujemo, da bo podjetje S&T Slovenija ohranjalo pridobljene ISO-certifikate, izkazovalo visoko profesionalno raven osebja na tehnološkem področju in bilo pripravljeno na sodelovanje v primeru nepredvidenih tržnih dogodkov.

Velislav Žvipelj, Direktor, Slovenski regionalno razvojni sklad