EN
SI
6. maja, 2018

Šola vodenja

Trajanje

4 dni

Cena izobraževanja

1.060,00 €

Deli dogodek
Jezik
Slovenščina
Predavatelj
Irena Deželak
Termini

1. DAN: VODSTVENA MOČ in STILI VODENJA

 

 • pomen in vloga vodje
 • v čem se skriva ključna moč vodenja – izvor avtoritete
 • kaj vodenje je in kaj vodenje ni
 • lastnosti  in znanja učinkovitega vodje
 • vodja kot vzor
 • ključne vodstvene naloge
 • ustrezno vedenje vodje v različnih situacijah
 • Black & Moutonov model vodenja – konkretna uporaba v vaši praksi
 • sodobni vedenjski pristopi pri vodenju ljudi
 • prepoznavanje različnosti sodelavcev
 • Hersey Blanchardov model situacijskega vodenja – konkretna uporaba v vaši praksi
 • uporaba različnih stilov vodenja glede na situacijo in posameznika
 • skrb za osebni razvoj zaposlenih
 • dvostranska vloga vodje (navzgor in navzdol po hierarhiji)
 • moč socialne kompetence vodje

 

2. DAN: ORGANIZIRANI  VODJA IN POSTAVLJANJE CILJEV

 

 • koncept ciljnega vodenja
 • potek ciljnega ravnanja
 • opredelitev in  značilnosti ciljnega vodenja
 • prednosti in slabosti ciljnega vodenja
 • cilji kot motivacijski faktor
 • cilji: moji – tvoji – njihovi – naši?
 • usklajevanje ciljev organizacije in sodelavca
 • postavljanje in komuniciranje skupnih ciljev
 • osmišljanje delovanja preko postavljanja ciljev
 • določanje ciljev
 • ciljno vodenje, cilji in delovna uspešnost
 • ustrezne naloge za posamezne sodelavce

 

3. DAN: KOMPETENCA  KOMUNICIRANJA

 

 • proces komunikacije kot proces vplivanja
 • proces komunikacije kot proces sodelovanja
 • glavne težave v komuniciranju z vidika vodenja
 • predlogi za izboljšanje procesa komuniciranja z vidika vodij
 • razlika med enosmerno in dvosmerno komunikacijo
 • pomen vživljanja v sogovornikov način razmišljanja
 • umetnost poslušanja
 • pomen učinkovite povratne informacije
 • pravila podajanja in prejemanja povratnih informacij
 • objektivna povratna informacija je zajtrk prvakov
 • povratne informacije: kritika, pohvala
 • napake pri podajanju povratnih informacij
 • komuniciranje s težavnimi sodelavci
 • povratna informacija sodelavcu o doseganju ciljev
 • povratna informacij o doseganju in nedoseganju ciljev (nagrajevanje)

4. DAN: MOTIVACIJSKA KOMPETENCA

 

 

 • nastanek motivacije
 • osnovne potrebe in občutki, kaj motivira in kaj demotivira
 • vodja kot motivator
 • korenine storilnostne motivacije
 • pomen dolgoročne motivacije v poklicu
 • motivacijske teorije in uporabnost v praksi
 • opolnomočenje in motiviranje sodelavcev za doseganje dogovorjenih ciljev
 • dejavniki spodbujanja
 • vodja kot demotivator
 • najpogostejše napake pri motiviranju
 • nematerialne oblike motivacije
 • pomen vključevanja sodelavcev
 • učinkovito delegiranje

Imate vprašanje za nas?

Z veseljem vam bomo prisluhnili! Kontaktirajte nas tako, da:

POKLIČITE NA

+386 1 5855 200

OZIROMA NAM PIŠITE NA

info@snt.si

ALI